Перелік платних послуг,
що надаються в університеті в 2018-2019 н.р.

Назва платної послуги Вартість

Центр довузівської підготовки

1. Навчання на очній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, математика, фізика. Загальна кількість годин підготовки — 576, із них аудиторних — 288. 3500 грн.
2. Навчання на очній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, математика. Загальна кількість годин підготовки — 384, із них аудиторних — 192. 2700 грн.
3. Навчання на очній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, хімія. Загальна кількість годин підготовки — 384, із них аудиторних — 192. 2500 грн.

Центр іноземних мов

1. Курси «Іноземна мова» 72 години (група 10 слухачів) 1300 грн.
2. Проведення консультацій та сертифікації з польської мови (для осіб, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», магістр») 1500 грн.

Центр перепідготовки та післядипломної освіти

1. Перепідготовка спеціалістів :
1.1. 075 Маркетинг 21600 грн.
1.2. 073 Менеджмент 21600 грн.
1.3 141 Електроенергетика та електромеханіка 21000 грн.
1.4 133 Галузеве машинобудування 21000 грн.
1.5. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 21600 грн.
1.6. 192 Будівництво і цивільна інженерія 24900 грн.
1.7. 121 Інженерія програмного забезпечення 24900 грн.
1.8. 122 Комп’ютерні науки 24900 грн.
1.9. 123 Комп’ютерна інженерія 24900 грн.
1.10. 131 Прикладна механіка 21000 грн.
1.11. 072 Банківська справа і страхування 21600 грн.
1.12. 071 Облік і оподаткування 21600 грн.

Центр інформаційних технологій, вартість навчання 1 слухача

1. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами (українці):
1.1. Для студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (491 год.) 9500 грн.
1.2. Для слухачів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра (для сторонніх фізичних осіб) 491 год. 11700 грн.
2. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами (іноземні громадяни) 540 год. 2000 дол. США
3. ССNP (сертифікований професіонал з мереж Cisco) для іноземних громадян (180 год.) один семестр 500 дол. США

Аспірантура та докторантура

1. Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 1 рік 18400 грн.
2. Навчання в аспірантурі без відриву від виробництва 1 рік 17600 грн.
3. Прикріплення до докторантури для завершення докторської дисертації на 1 рік 2655 грн.
4. Плата за оформлення та видачу посвідчення про складання кандидатських іспитів (за одне посвідчення) 53 грн.
5. Плата за складання кандидатського іспиту з іноземної мови 2240 грн.
6. Плата за складання кандидатського іспиту з філософії 2040 грн.
7. Плата за складання кандидатського іспиту зі спеціальності 2390 грн.

Фізичне виховання та спорт

1. Надання у тимчасове користування ігрового залу (за 1 годину) 380 грн.
2. Надання у тимчасове користування басейну для студентів денної форми навчання, працівників ТНТУ та їх дітей, слухачів підготовчого відділення (за 45 хв.) 50 грн.
3. Надання у тимчасове користування басейну для сторонніх осіб та їх дітей (за 45 хв.) 55 грн.

Студентське містечко

гуртожиток № 1
1. Проживання студентів денної форми навчання за місяць 580 грн.
2. Проживання студентів заочної форми навчання за добу 52 грн.
3. Проживання сторонніх осіб за добу 134 грн.
4. Проживання абітурієнтів, за добу 56 грн.
5. Проживання іноземних студентів денної форми навчання за місяць:
- по нормі в двохмісній кімнаті 973 грн.
- по нормі в трьохмісній кімнаті 883грн.
- 1 студ. в двохмісній кімнаті 1700 грн.
- 1 студ. в трьохмісній кімнаті 2295 грн.
6. Проживання іноземних слухачів підготовчого відділення за місяць:
- по нормі в двохмісній кімнаті 1090 грн.
- по нормі в трьохмісній кімнаті 995 грн.
- 1 студ. в двохмісній кімнаті 2005 грн.
- 1 студ. в трьохмісній кімнаті 2635 грн.
7. Проживання іноземних абітурієнтів за добу 57 грн.
гуртожиток № 2
1. Проживання студентів денної форми навчання за місяць
- по нормі в двохмісній кімнаті 910 грн.
- по нормі в трьохмісній кімнаті 820 грн.
2. Проживання іноземних студентів (один студент в двохмісній кімнаті) 1663 грн.
3. Проживання іноземних студентів (один студент в трьохмісній кімнаті) 2144 грн.
4. Проживання іноземних слухачів підготовчого відділення за місяць:
- по нормі в двохмісній кімнаті 1090 грн.
- по нормі в трьохмісній кімнаті 995 грн.
- 1 студ. в двохмісній кімнаті 2005 грн.
- 1 студ. в трьохмісній кімнаті 2635 грн.
9. Проживання іноземних абітурієнтів за добу 57 грн.
гуртожиток № 3
1. Проживання іноземних студентів денної форми навчання за місяць 804 грн.
2. Проживання іноземних студентів інших навчальних закладів 1372 грн.
При подобовому проживанні додатково оплачується вартість прання білизни (36,72 грн. з ПДВ за комплект) з розрахунку 1 комплект на 7 діб.

Видавництво

1. Ксерокопіювання формат А4 (одностороння) 1,00 грн.
2. Ксерокопіювання формат А4 (двостороння) 2,00 грн.
3. Друк з електронного носія (односторонній) 1,00 грн.
4. Друк з електронного носія (двосторонній) 2,00 грн.
5. Редагування текстів (літературне) 357 грн.
6. Коректура 153 грн.
7. Верстка 177 грн.

Надання приміщень у тимчасове користування

1. Актовий зал (650 місць), за 1 год. (вул. Білогірська, 50) 410 грн.
2. Конференц-зал (100 місць), за 1 год. (вул. Білогірська, 50) 320 грн.
3. Читальний зал бібліотеки (160 місць), за 1 год. (вул. Руська, 56) 410 грн.
4. Навчальні лабораторії навчального корпусу №2, (вул.Руська,56) за 1 год. 370 грн.
5. Аудиторія №134 спорткомплексу «Політехнік» (вул.Білогірська,50) за 1 год. 100 грн.

Навчальний відділ

1. Вартість оформлення дубліката диплома для випускників попередніх років 175 грн.
2. Вартість оформлення дубліката додатку до диплома для випускників попередніх років 390 грн.
3. Вартість оформлення довідки про навчання в університеті для випускників попередніх років 90 грн.
4. Вартість оформлення розгорнутої довідки про період та результати навчання в університеті для випускників попередніх років 250 грн.
5. Вартість оформлення навчального плану спеціальності, складеного англійською мовою для студентів та випускників 110 грн.
6. Вартість оформлення дубліката академічної довідки для випускників попередніх років 325 грн.
7. Вартість оформлення дубліката студентського квитка 145 грн.
8. Вартість оформлення дубліката залікової книжки 125 грн.
12 березня 2019 року