Перелік платних послуг,
що надаються в університеті в 2015-2016 н.р.

Назва платної послуги Вартість
Центр довузівської підготовки
1. Навчання на очній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, математика, фізика. Загальна кількість годин підготовки — 576, із них аудиторних — 288. 2650 грн.
2. Навчання на очній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, математика. Загальна кількість годин підготовки — 384, із них аудиторних — 192. 1995 грн.
3. Навчання на очній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, хімія. Загальна кількість годин підготовки — 384, із них аудиторних — 192. 1995 грн.
4. Навчання на очно-дистанційній формі підготовчого відділення з вивченням навчальних предметів: українська мова і література, математика, фізика. Загальна кількість годин підготовки — 320, із них аудиторно-дистанційних — 160. 695 грн.
Центр іноземних мов
1. Курси «Іноземна мова» 96 годин (група 10 слухачів) 1300 грн.
2. Курси «Польська мова» 72 години (група 10 слухачів) 900 грн.
3. Підготовчі курси німецької мови 24 години (група 10 слухачів) 400 грн.
4. Курси іноземної мови з метою підготовки студентів ІV курсу до вступного іспиту до магістратури 48 годин (група 10 слухачів) (станом на 16.06.2015 року) 700 грн.
Центр перепідготовки та післядипломної освіти
1. Перепідготовка спеціалістів (прийом до 1 вересня 2015 року):
1.1. 7.03050701 Маркетинг 12164 грн.
1.2. 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування 12064 грн.
1.3. 7.05050201 Технології машинобудування 12214 грн.
1.4. 7.05070108 Енергетичний менеджмент 12680 грн.
1.5. 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання 12050 грн.
1.6. 7.05010101 Інформаційні управляючі системи і технології 12139 грн.
1.7. 7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами 12139 грн.
1.8. 7.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 12139 грн.
1.9. 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво 12115 грн.
1.10. 7.05010302 Інженерія програмного забезпечення 12677 грн.
1.11. 7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі 12172 грн.
1.12. 7.05050401 Технології та устаткування зварювання 11788 грн.
1.13. 7.03010201 Психологія 11650 грн.
1.14. 7.03050801 Фінанси і кредит 12201 грн.
1.15. 7.03050901 Облік і аудит 12077 грн.
2. Підвищення кваліфікації (термін навчання 2 тижні):
2.1. Автоматизація навчальних технологій 505 грн.
2.2. Менеджмент малого підприємництва 506,11 грн.
Центр інформаційних технологій, вартість навчання 1 слухача
1. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами (українці):
1.1. Для студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (491 год.) 7059 грн.
1.2. Для слухачів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра (для сторонніх фізичних осіб) (491 год.) 8665 грн.
1.3. Для слухачів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра (для сторонніх юридичних осіб) (491 год.) 9603 грн.
2. CCNA — сертифікований фахівець по роботі з мережами (іноземні громадяни) (540 год.) 2000 дол. США
3. Безпека мереж для іноземних слухачів (100 год.) 500 дол. США
4. ССNP (сертифікований професіонал з мереж Cisco) для іноземних громадян (540 год.) 2300 дол. США
5. Основи тестування програмного забезпечення:
5.1. Для студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (100 год.) 3000 грн.
5.2. Для слухачів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра (для сторонніх фізичних осіб) (100 год.) 3300 грн.
Аспірантура та докторантура
1. Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва на 1 рік 12500 грн.
2. Навчання в аспірантурі без відриву від виробництва на 1 рік 9980 грн.
3. Прикріплення до докторантури для завершення докторської дисертації на 1 рік 2500 грн.
4. Плата за оформлення та видачу посвідчення про складання кандидатських іспитів (за одне посвідчення) 33 грн.
5. Плата за складання кандидатського іспиту з іноземної мови 1490 грн.
6. Плата за складання кандидатського іспиту з філософії 1426 грн.
7. Плата за складання кандидатського іспиту зі спеціальності 1481 грн.
Фізичне виховання та спорт
1. Надання у тимчасове користування ігрового залу (за 1 годину) 210 грн.
2. Надання у тимчасове користування басейну для студентів денної форми навчання та дітей працівників (за 45 хвилин) 30 грн.
3. Надання у тимчасове користування басейну для сторонніх осіб та дітей сторонніх осіб (за 45 хвилин) 40 грн.
Студентське містечко
гуртожиток № 1
1. Проживання студентів денної форми навчання за місяць 318 грн.
2. Проживання студентів заочної форми навчання за добу 26 грн.
3. Проживання сторонніх осіб за добу 78 грн.
4. Проживання абітурієнтів, за добу 28 грн.
5. Проживання слухачів курсів (від центру зайнятості) за добу 55 грн.
6. Проживання іноземних студентів денної форми навчання за місяць:
- по нормі в двохмісній кімнаті 532 грн.
- по нормі в трьохмісній кімнаті 455 грн.
- 1 студ. в двохмісній кімнаті 957 грн.
- 1 студ. в трьохмісній кімнаті 1150 грн.
7. Проживання іноземних слухачів підготовчого відділення за місяць:
- по нормі в двохмісній кімнаті 615грн.
- по нормі в трьохмісній кімнаті 520 грн.
- 1 студ. в двохмісній кімнаті 1113 грн.
- 1 студ. в трьохмісній кімнаті 1327 грн.
8. Проживання іноземних абітурієнтів за добу 28 грн.
гуртожиток № 2
1. Проживання студентів денної форми навчання за місяць 312 грн.
2. Проживання студентів заочної форми навчання за добу 10 грн.
3. Проживання абітурієнтів за добу 10 грн.
гуртожиток № 3
1. Проживання студентів денної форми навчання за місяць 275 грн.
При подобовому проживанні додатково оплачується вартість прання білизни (21,60 грн. з ПДВ за комплект) з розрахунком 1 комплект на 7 діб.
Видавництво
1. Ксерокопіювання формат А4 (одностороння) 0,85 грн.
2. Ксерокопіювання формат А4 (двостороння) 1,50 грн.
3. Ксерокопіювання формат А3 (одностороння) 1,50 грн.
4. Ксерокопіювання формат А3 (двостороння) 3,00 грн.
5. Друк з електронного носія (односторонній) 0,85 грн.
6. Друк з електронного носія (двосторонній) 1,50 грн.
Надання у тимчасове користування приміщень
1. Актовий зал (650 місць), за 1 год. (вул. Білогірська, 50) 320 грн.
2. Конференц-зал (100 місць), за 1 год. (вул. Білогірська, 50) 200 грн.
3. Читальний залом бібліотеки (160 місць), за 1 год. (вул. Руська, 56) 260 грн.
23 листопада 2015 року