Результати вступних екзаменів

Результат вступного екзамену абітурієнтів,
які вступають на основі ПЗСО для здобуття ступеня «Бакалавр»

Результати фахового вступного випробування
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Результати фахових вступних випробувань
для здобуття ОКР «Спеціаліст» чи ступеня «Магістр»

Вступний екзамен з іноземної мови для отримання ступеня «магістр»
(денна форма навчання)

Вступний екзамен з іноземної мови для отримання ступеня «магістр»
(заочна форма навчання)

Виїзна екзаменаційна комісія