Результати вступних екзаменів

Результати фахового вступного випробування
для здобуття ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Результати фахових вступних випробувань
для здобуття ОКР «Спеціаліст» чи ступеня «Магістр»