Акредитація освітніх програм

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОР «магістр»)
6 листопада 2019 року