Програми подвійних дипломів

Розвиток міжнародних спільних освітніх програм, зокрема програм подвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Програми подвійних дипломів реалізуються з наступними університетами: Люблінською Політехнікою (Польща), Опольською Політехнікою (Польща), Гліндворським університетом (Великобританія), Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Франція), Університетом прикладних наук, м. Шмалькальден (Німеччина), Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля UBP/CNRS/IFMA, м. Клермонт-Ферран (Франція).

Програма подвійних дипломів з Люблінською Політехнікою

В університеті «Люблінська Політехніка» (Польща) пропонується програма подвійних дипломів магістрів для якої погоджено навчальні плани й графіки спільної освітньої програми за спеціальностями:

 • 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»;
 • 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»;
 • 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»;
 • 8.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи»;
 • 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи»;
 • 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»;
 • 8.03050201 «Економічна кібернетика»;
 • 8.03050701 «Маркетинг»;
 • 8.03050801 «Фінанси і кредит»;
 • 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»;
 • 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»;
 • 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»;
 • 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування»;
 • 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»;
 • 8.05050201 «Технології машинобудування»;
 • 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»;
 • 8.05070108 «Енергетичний менеджмент»;
 • 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»;
 • 8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення».

Початок навчання 1 лютого (1 жовтня для спеціальності «Менеджмент»).

Термін навчання 1 рік.

Навчання платне.

Мова навчання — польська.

Програма подвійних дипломів з Опольською Політехнікою

В університеті «Опольська Політехніка» (Польща) пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за спеціальностями:

 • 8.05050201 «Технології машинобудування»;
 • 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»;
 • 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво».
Початок навчання 30 березня (1 жовтня для спеціальності «Менеджмент»).

Термін навчання 1,5 роки.

Мова навчання — польська.

Програма подвійних дипломів з Університетом прикладних наук,
м. Шмалькальден (Німеччина).

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів бакалаврів за напрямами:

Напрями підготовки:

 • 6.050101 «Комп'ютерні науки». Мова навчання — німецька. Навчання студентів відбувається в Україні та Німеччині (7 та 8 семестри).
 • 6.050503 «Машинобудування». Мова навчання — англійська або німецька. Навчання студентів відбувається в Україні та Німеччині (5 та 6 семестри).
 • 6.050502 «Інженерна механіка». Мова навчання — англійська або німецька. Навчання студентів відбувається в Україні та Німеччині (5 та 6 семестри).

Цільова група: студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів навчання.

Програма подвійних дипломів з Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (м. Сержі, Франція)

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за спеціальностями:

 • 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»;
 • 8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення».

Початок навчання 1 жовтня. Термін навчання 1,5 роки.

Навчання платне.

Програма подвійних дипломів у Гліндворському Університеті
(м. Рексем, Великобританія)

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за спеціальністю:

 • 8.05050201 «Технології машинобудування».

Початок навчання 1 жовтня. Термін навчання 1 рік.

Навчання платне.

Програма подвійних дипломів з Вищою школою управління охороною праці в місті Катовіце (Польща)

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за спеціальністю «Психологія». Навчання у Вищій школі управління охороною праці в місті Катовіце (Польща) проводиться за заочно-дистанційною формою.

Термін навчання 2 роки.

Програма подвійних дипломів з Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля (Франція)

Пропонується програма подвійних дипломів докторів філософії з Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля UBP/CNRS/IFMA, м. Клермонт-Ферран (Франція).

Загальний порядок реєстрації та участі студента для навчання за програмою подвійних дипломів.

 • до 1 жовтня подати контактні дані у відділ міжнародних зв’язків ВМЗ (у будь-який час, але як правило до 1 листопада) та ознайомитися з термінами подання документів;
 • записатися на курси вивчення іноземної мови до 1 жовтня для вступу за програмою подвійних дипломів в Центрі іноземних мов;
 • заповнити заяву з проханням про навчання за програмою подвійних дипломів у ВМЗ та погодити її з деканом факультету та відповідальним за академічну мобільність факультету;
 • укласти угоду про академічну мобільність у ВМЗ;
 • проставити апостиль у МОНУ, перекласти на мову країни навчання та завірити нотаріально переклад з апостилем документів про освітньо-кваліфікаційний рівень (наприклад для програми подвійних дипломів магістра необхідно завірити диплом і додаток бакалавра);
 • (прим. — для отримання диплому та додатку до диплому бакалавра необхідно звернутися у студентський сектор навчального відділу (к. 45, корпус 2, вул. Руська, 56))
 • отримати у ВМЗ пакет заяв та анкет для реєстрації в університеті-партнері;
 • повідомити ВМЗ про реєстрацію та погодити у ВМЗ порядок подання оригіналів документів до університету-партнеру;
 • отримати у деканаті Витяг з обліково-екзаменаційних відомостей (Академічна довідка Transcript of records);
 • ознайомитися у ВМЗ з наказом про направлення на навчання за програмою подвійних дипломів;
 • вчасно здати екзаменаційну сесію та вибути до місця навчання.

За довідками відносно участі у програмах подвійних дипломів просимо звертатись у відділ міжнародних зв’язків ТНТУ, к.44, корпус 2, вул. Руська, 56, тел. 252976.