Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність університету спрямована на інтеграцію у світовий та європейський науковий та освітній простір, розвиток академічної мобільності, навчання іноземних громадян шляхом співробітництва з університетами-партнерами, участі у європейських програмах академічної мобільності студентів та викладачів, спільних освітніх програмах двох дипломів, практик, стажування та підвищення кваліфікації з метою підвищення якості навчання та наукових досліджень.

Міжнародна співпраця університету проводиться у відповідності до принципів європейської декларації вищих навчальних закладів Великої Хартії Університетів — Magna Carta Universitatum, учасником якої він є з 2005 року. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя є членом Європейської Асоціації Університетів, закордонним членом Мережі Вищих Інженерних Шкіл Франції «n+i», членом Балтійської університетської програми BUP та Міжнародної Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів IATUL.

В університеті функціонують 12 міжнародних освітніх центрів відомих світових компаній, серед них: регіональна мережева академія СІSСО; сертифікаційний центр VUE; регіональний навчальний центр Schneider ЕІесtrіс; академія Місrosoft ІТ.

Університет співпрацює за прямими договорами з 91 університетом Польщі, Німеччини, Франції, Швеції, Іспанії, Словаччини, Румунії, Литви, США, Канади та Великобританії. За 2018 рік збільшилась кількість двосторонніх угод. Укладено та виконуються двосторонні угоди про спільні освітні програми двох дипломів з університетами «Люблінська Політехніка» та «Опольська Політехніка» (Польща), Університетом прикладних наук міста Шмалькальден (Німеччина), Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій міста Сержі (Франція), Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах (Польща), а також міжінституційні угоди в рамках європейської програми академічної мобільності Еразмус+ з Університетом Валенсія (Іспанія), Каунаським технологічним університетом (Литва), університетами «Люблінська Політехніка» ,«Опольська Політехніка», Вроцлавський економічний університет та вища школа в Нисі (Польща), університетом в Кошице ( Словаччина). Кількість університетів-партнерів за програмою Еразмус+ розширюється за рахунок нових угод з університетами Словаччини, Польщі, Франції, Португалії та Румунії.

Впродовж 2018 року 121 студент університету скористався можливістю стати учасником програм академічної мобільності за усіма видами та формами, зокрема з метою навчання – 28 осіб, практики – 93, ступеневої мобільності за програмами подвійних дипломів – 13 студентів, кредитної мобільності — 7.

Загальна кількість виїздів працівників та студентів за межі України у 2018 році становить 177 (у 2017 — 172), в тому числі науково-педагогічних працівників з метою стажування та підвищення кваліфікації — 19 (у 2017 — 21 особа); проведення наукових досліджень — 6 (у 2017 — 8 осіб); участь у проектах — 7; участь у міжнародних семінарах, конференціях — 9 (у 2017 — 4 особи); організація міжнародного співробітництва — 15 (у 2017 — 9 осіб); студентів — 121 (у 2017 — 130).

У 2018 році університет відвідали понад 60 осіб — представників та науковців з вищих навчальних закладів з-за кордону, асоціацій та компаній, а саме: Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина, Литовської Республіки, Франції, Великобританії, США, Білорусії, Чехії, США, Індії, Іспанії.

Розвиток спільних програм, зокрема програм двох дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Програми двох дипломів реалізуються з Люблінською Політехнікою (Польща) за усіма магістерськими спеціальностями університету; з Опольською Політехнікою (Польща) за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія», «Галузеве машинобудування», «Маркетинг»; «Інженерія програмного забезпечення», Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Франція) за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення», Університетом прикладних наук

м. Шмалькальден (Німеччина) за спеціальностями бакалаврату «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Галузеве машинобудування».

За програмою двох дипломів у 2018 році університет направив на навчання в «Опольську політехніку» 5 магістрів за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія», «Автомобільний транспорт», «Маркетинг» та «Галузеве машинобудування» та прийняв на навчання студента з «Опольської Політехніки» за спеціальністю «Прикладна механіка». В «Люблінській політехніці» за програмою подвійних дипломів в 2017-2018 начальному році навчалися 8 студентів-магістрів. За програмою подвійних дипломів в Університеті прикладних наук м. Шмалькальден навчалися 8 бакалаврів за спеціальностями «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Галузеве машинобудування»,«Прикладна механіка».

В рамках наукової співпраці з Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля (Франція) діє українсько-французька спільна програма двох дипломів доктора філософії в галузі механіки та інформатики, за результатами діяльності якої було захищено дві дисертації та одна габілітаційна робота.

У 2018 році 9 студентів та 13 викладачів університету прийняли участь в програмі академічної мобільності Еразмус+: з університетом Валенсії за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», з Університетом прикладних наук в Нисі за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», з Каунаським технологічним університетом за спеціальністю «Харчові технології», з Університетом «Опольська Політехніка», з Вроцлавським університетом та з університетом Шмалькальден. Також університет приймав викладачів з європейських університетів за програмою «Еразмус+» з «Люблінської Політехніки» за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», з університету «Опольська Політехніка» за спеціальностями «Біомедична інженерія» та «Харчові технології», з університету прикладних наук у Нисі, з Каунаського технологічного університету та з Вроцлавського університету.

У 2018 році 17 викладачів та науковців університету проводили наукові дослідження та проходили стажування у Люблінській політехніці (Польща), Кошицькому технічному університету (Словаччина), Суспільній академії наук (Польща), Університеті наук і технологій (Польща), Університеті Валенсії (Іспанія) та в Державній вищій професійній школі у Нисі (Польща).

В університеті розвиваються також програми академічної мобільності, невід’ємною частиною яких є виробнича практика та стажування. Щороку значна кількість студентів проходить практику у компанії «Устронянка», м. Устронь, Польща (2018 рік – 28 чоловік, загалом — 393 студенти, починаючи з 2007 р.), у литовських компаніях м. Таураге, Литва (2018 — 41 студент), за програмою «Аполло», Німеччина (2018 — 4 студенти), за програмою «Агрімпульс», Швейцарія (2018 – 10 студентів). У 2017/2018 навчальному році студенти приймали участь у програмах мовного стажування та практики у Польщі, зокрема у січні 14 студентів мали змогу вивчати польську мову на факультеті економіки, управління та туризму у Вроцлавському економічному університеті у м. Єленя Гура.

У 2018 році в ТНТУ виконувалось 8 освітніх міжнародних проектів за програмою Еразмус+:

  • за напрямом КА1: «Навчальна мобільність» університет входив у консорціуми шести європейських проектів академічної мобільності університетів Польщі, Словаччини, Литви, Німеччини та Іспанії;
  • за напрямом KA2: «Розвиток потенціалу вищої освіти» — «Розвиток інфраструктури мережі для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на базі платформи FABLAB»;
  • за напрямом «Жан Моне» — «Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та імплементація європейського досвіду».

У 2018 році Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя продовжив участь у Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України, яка є інноваційним проектом з формування культури лідерства у вітчизняній вищій освіті. Програма впроваджується Британською Радою з 2016 по 2019 рр. у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України. У Програмі брала участь університетська команда у складі 7 осіб, які представляли усі ланки університетської спільноти – управлінську, адміністративну, академічну та студентську. У рамках проекту здійснено навчальний візит до Університету Саутгемптона (Лондон, Великобританія).

7 лютого 2018 року університетська команда лідерів в складі ректора університету П.В.Яснія, декана факультету по роботі з іноземними студентами Б.П.Ковалюка, завідувача кафедри української та іноземних мов Ж.В.Баб‘як, викладача кафедри української та іноземних мов Н.М.Щур взяла участь у конвокації — заключному заході другого етапу Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України. Метою заходу було підведення підсумків участі у Програмі, урочисте вручення сертифікатів, а також спілкування з випускниками та новообраними учасниками третього року Програми.

У рамках конвокації університетська команда представила основні результати своєї річної праці над проектом змін «Бренд-імідж університету: стратегія позиціонування ТНТУ на міжнародному ринку освітніх послуг», а також результати навчального візиту до Саутгемптонського університету, який був здійснений в рамках Програми з метою обміну досвідом з британськими колегами задля сприяння реалізації позитивних зрушень у ТНТУ.

У жовтні 2018 року з ініціативи кафедри української та іноземних мов в університеті розпочала свою дворічну службу волонтер Корпусу миру США магістр економіки Рейчел Брейже.

В рамках співпраці з волонтером для викладачів англійської мови відбувся майстер-клас з використання технології спільного викладання з метою її подальшого впровадження у навчальний процес, а також започатковано роботу Клубу англійської мови для студентів. Основними перевагами такої співпраці є підвищення рівня володіння іноземною мовою студентів університету, підвищення їхньої конкурентоздатності на міжнародному ринку праці, сприяння культурному та інформаційному обміну і поширенню знань про американське суспільство серед викладачів та студентів ТНТУ.

З представниками студентської ради, Рейчел Блейсер та Баб’як Ж.В. створили English Speaking Club для студентів (залучили студентів іноземців). В січні 2019 планується розпочати безкоштовні курси для викладачів університету.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя продовжує свою роботу у рамках проекту Британської Ради (British Council) «Англійська мова для університетів». Метою проекту є допомога в підвищенні стандартів рівня володіння англійською мовою серед науково-педагогічних працівників та студентів у вищих навчальних закладах України. 22 – 24 листопада 2018 року в рамках проекту «English for Universities» завідувач кафедри української та іноземних мов Ж.В.Баб’як та ст. викладач кафедри Л.А.Джиджора взяли участь у cимпозіумі, організованому для керівного складу кафедр іноземних мов професійного спрямування провідних закладів вищої освіти України «Symposium on Excellence in Internationalisation and ESP in Higher Education».

Присутніх вітали Голова та Директор Британської Ради в Україні Simon Etherton та Simon Williams. Головною метою зустрічі було обмін досягненням та обговорення результатів роботи вищих навчальних закладів, що залучені до проекту. Представники 30 провідних ВНЗ України звітували про найбільш вагомі зміни, які відбулися як результат участі вишів у проекті «Англійська мова для університетів».

Восени 2018 р. у центрі іноземних мов розпочали роботу курси англійської, польської та німецької мов (зараховано 29 студентів). Загалом впродовж 2017-2018 н.р. у центрі іноземних мов навчалося 132 курсанти. В тому числі група підготовки до здачі Аптісу — 41 викладач; група вивчення польської мови — 24 студента; група вивчення німецької мови — 26 студентів; група вивчення англійської мови — 32 студента.

На даний час в університеті здобуває освіту 331 іноземний громадянин із 39 країн світу. Найбільше студентів з Єгипту, Нігерії, Зімбабве, Конго, Замбії. З них 29 — здобувають освітній ступінь магістра, 257 — бакалавра, 12 — проходять мовну підготовку на підготовчому відділенні, а 33 — підвищують свою кваліфікацію, навчаючись у Центрі інформаційних технологій університету.

За довідками про міжнародну діяльність ТНТУ просимо звертатись у Відділ міжнародного співробітництва:
м.Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус № 2, к.30, тел.: (0352) 51-97-29