І Всеукраїнська робоча нарада завідувачів кафедр ВНЗ України з проблем підготовки фахівців і розвитку біомедичної інженерії

15 - 18 вересня 2015 року на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та санаторію «Медобори» відбулася І Всеукраїнська робоча нарада завідувачів кафедр ВНЗ України з проблем підготовки фахівців і розвитку біомедичної інженерії (БМІ).

Організатором даного заходу виступила кафедра біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

У нараді взяли участь провідні науковці в області біомедичної інженерії (зокрема, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, д.м.н., професор, декан факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ» Максименко Віталій Борисович (м.Київ); д.біолог.н., професор, завідувач кафедри біомедичної кібернетики НТУУ «КПІ» Настенко Євген Арнольдович (м.Київ); д.т.н., професор, завідувач кафедрою біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету Кузовик В‘ячеслав Данилович (м.Київ); дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії Бих Анатолій Іванович (м.Харків); д.т.н., професор, професор кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету Аврунін Олег Володимирович (м.Харків); к.т.н., професор, професор кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки Висоцька Олена Володимирівна (м.Харків); д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування медико-біологічної апаратури Вінницького національного технічного університету Злепко Сергій Макарович (м.Вінниця); к.т.н., доцент, доцент кафедри проектування медико-біологічної апаратури Вінницького національного технічного університету Тимчик Сергій Васильович (м.Вінниця); к.т.н., ст. викладач кафедри проектування медико-біологічної апаратури Вінницького національного технічного університету Костішин Сергій Володимирович (м.Вінниця); к.т.н., доц., начальник науково-дослідної частини Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, к.т.н., доц. Дзюра Володимир Олексійович (м.Тернопіль); д.т.н., професор, професор кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Яворський Богдан Іванович (м.Тернопіль); к.т.н., доцент, завідувач кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Хвостівський Микола Орестович (м.Тернопіль); д.т.н., професор, професор кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Ткачук Роман Андрійович (м.Тернопіль); к.т.н., доцент, доцент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Бачинський Михайло Володимирович (м.Тернопіль); к.т.н., доцент, доцент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, заступник декана факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем Шадріна Галина Михайлівна (м.Тернопіль); к.т.н., доцент, доцент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Дедів Леонід Євгенович (м.Тернопіль); д.хім.н., професор Новіков Олександр Олександрович (м.Херсон); д.м.н., професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії Приазовського державного технічного університету Азархов Олександр Юрійович (м.Маріуполь); д.т.н., професор, директор Інституту медичної інженерії Одеського національного політехнічного університету Крісілов Віктор Анатолійович (м.Одеса); д.т.н., професор, професор кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій НУУ «Львівська політехніка» Сторчун Євген Володимирович (м.Львів); заслужений лікар України, дійсний член академії по відділенню «Сучасні медичні технології», член-кореспондент Української Екологічної Академії наук, к.м.н., головний лікар санаторію «Медобори» Мартинюк Василь Іванович (м.Тернопіль); аспірант кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Паляниця Юрій Богданович).

На нараді було розглянуто наступні питання:

  • Проблеми біомедичної інженерії.
  • Стратегія і тактика розвитку спеціальності «Біомедична інженерія» на сучасному етапі реформи вищої освіти. Роль і завдання Асоціації біомедичних інженерів в реалізації даної стратегії.
  • Підготовка кадрів вищої кваліфікації для спеціальності БМІ. Спільна виставкова діяльність кафедр.
  • Навчально-методичне та організаційне забезпечення і супроводження напряму і спеціальності БМІ (робочі, навчальні плани і програми, видання навчально-методичної літератури, обмін студентами, тощо).
  • Питання забезпечення лабораторної бази, технічного оснащення навчального процесу, створення системи оперативного зв’язку між кафедрами тощо.
  • Медичні стандарти: загальний стан проблеми і шляхи її вирішення. Стандарт БМІ. Наукові аспекти розвитку спеціальності БМІ.
  • Проблеми розвитку, ліцензування та акредитації напряму і спеціальності БМІ, підготовки магістрів.
  • Видання журналів Асоціації (за основу – друкований журнал проф. Максименка В.Б. і електронний).
  • Профорієнтація і становлення спеціальності БМІ, проблеми початкового організаційного періоду тощо.
Проф. Максименко Віталій Борисович
Проф. Максименко Віталій Борисович
Головний лікар санаторію «Медобори» Мартинюк Василь Іванович
Зліва направо: доц. Хвостівський Микола Орестович; доц. Дзюра Володимир Олексійович
Зліва направо: проф. Сторчун Євген Володимирович; доц. Хвостівський Микола Орестович; доц. Бачинський Михайло Володимирович; проф. Яворський Богдан Іванович
Зліва направо: доц. Тимчик Сергій Васильович; проф. Злепко Сергій Макарович; проф. Аврунін Олег Володимирович; проф. Азархов Олександр Юрійович; проф. Висоцька Олена Володимирівна; проф. Настенко Євген Арнольдович
Зліва на право: проф. Максименко Віталій Борисович; проф. Бих Анатолій Іванович; проф. Новіков Олександр Олександрович
Обговорення переліку галузей та спеціальностей 2015 року та місце біомедичної інженерії в цьому переліку (проф. Максименко Віталій Борисович)
Зліва направо: проф. Крісілов Віктор Анатолійович; проф. Кузовик В‘ячеслав Данилович
Паспорт біомедичної інженерії (за Європейськими стандартами)
Представлення проф. Новіковим Олександром Олександровичем Інтернет-журналу з біомедичної інженерії та електроніки
Спеціалізації біомедичних інженерів за європейським та вітчизняним переліками (представлено проф. Максименком Віталієм Борисовичем)
Зліва направо: проф. Настенко Євген Арнольдович; проф. Крісілов Віктор Анатолійович
Нарада
Проф. Висоцька Олена Володимирівна
Зліва направо: доц. Тимчик Сергій Васильович; доц. Костішин Сергій Володимирович
Зліва направо: проф. Ткачук Роман Андрійович; доц. Дедів Леонід Євгенович
Зліва направо: проф. Висоцька Олена Володимирівна; проф. Злепко Сергій Макарович; проф. Азархов Олександр Юрійович; доц. Шадріна Галина Михайлівна; доц. Тимчик Сергій Васильович
Зліва направо: доц. Шадріна Галина Михайлівна; проф. Яворський Богдан Іванович
Зліва направо: проф. Кузовик В‘ячеслав Данилович; проф. Ткачук Роман Андрійович; проф. Крісілов Віктор Анатолійович

Проведення І Всеукраїнської робочої наради завідувачів кафедр ВНЗ України ще раз засвідчило, що біомедична інженерія, як напрям підготовки, посідає чільне і стратегічно важливе місце в економічному розвитку провідних європейських країн, і є важливим чинником освітньої і наукової євроінтеграції України в рамках Болонського процесу.