До Міжнародного дня студента на кафедрі економічної кібернетики провели відкриту лекцію

17 листопада 2016 року до Міжнародного дня студента на кафедрі економічної кібернетики було проведено відкриту пару з дисципліни «Математичні методи в менеджменті і маркетингу» для студентів груп ПК-51 та ПКм-51 доцентом кафедри к.е.н. Гарматій Н.М.

На занятті майбутні фахівці продемонстрували практичні навички отримані з дисципліни шляхом презентації бізнес-проектів із впровадження власних бізнесів та розрахунків з використанням сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання.

Креативний підхід і презентації студентів оцінили викладачі кафедри економічної кібернетики та присутні: проректор з наукової роботи ТНТУ ім. І. Пулюя д.т.н., професор Рогатинський Р.М. та заступник декана факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент Винник Т.М.