Конференція трудового колективу університету

25 листопада 2016 року у читальній залі науково-технічної бібліотеки відбулася конференція трудового колективу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкрив конференцію голова організаційно-статутної комісії вченої ради Я.О.Ковальчук, який повідомив, що відповідно до реєстраційних списків на конференцію прибули та зареєструвались 125 делегатів зі 180 делегатів, що становить 69,4% від статутного складу конференції трудового колективу ТНТУ. Такий кількісний склад дозволив визнати конференцію правомочною та уповноваженою приймати рішення.

Конференція обрала робочу президію у складі: ректора П.В.Яснія, першого проректора М.М.Митника, директора Зборівського коледжу ТНТУ А.Й.Матвіїшина, голови організаційно-статутної комісії вченої ради Я.О.Ковальчука, члена студентської ради Д.С.Коломієць. Далі конференцію очолив М.М.Митник.

Згідно порядку денного на конференції було заслухано наступні питання:

  1. Звіт ректора ТНТУ про діяльність університету за період з 18.12.2015р. по 25.11.2016р. (доповідач — ректор університету П.В.Ясній).
  2. Внесення змін до Статуту університету (доповідач — голова організаційно-статутної комісії вченої ради Я.О.Ковальчук).
  3. Затвердження Колективного договору університету (доповідач — голова профкому університету Г.М.Данилишин).
  4. Ротація складу вченої ради університету (доповідач — вчений секретар університету Г.М.Крамар).
  5. Затвердження положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету (доповідач — голова студентського наукового товариства І.Б.Окіпний).
  6. Внесення змін до складу комісії з трудових спорів університету (доповідач — голова комісії з трудових спорів університету С.Ф.Дячук).

У своїй доповіді ректор всебічно проаналізував роботу колективу університету у звітному періоді з усіх напрямів діяльності – навчання і виховання молоді, наукових досліджень, міжнародної співпраці, розвитку матеріально-технічної бази ТНТУ.

За результатами роботи конференції звіт ректора одноголосно затверджено, а роботу ректора схвалено. Також конференція розглянула та затвердила Колективний договір ТНТУ, зміни до Статуту університету, зміни до складу комісії з трудових спорів та складу вченої ради університету, конференцією затверджено положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету.