ХХ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

17 - 18 травня 2017 року відбулася ХХ наукова конференція ТНТУ ім.І.Пулюя. В роботі конференції взяли участь понад 300 наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів з Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та навчальних закладів України.

З пленарними доповідями виступили:

 • Вівчар Оксана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових досліджень ТНЕУ, член-кореспондент Академії економічних наук України — Проблеми економічної безпеки підприємств у соціогуманітарній сфері (кіберзлочинність, засоби протидії).
 • Золотий Роман Захарійович, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедрою комп’ютерно-інтегрованих технологій — Дослідження дисперсно наповнених епоксикомпозитів, модифікованих нвч-обробкою.
 • Клендій Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, асистент кафедри автомобілів — Обгрунтування параметрів секційних гвинтових конвеєрів для транспортування сипких матеріалів.

Робота конференції відбувалася за наступними напрямками:

 • Математичне моделювання і механіка
 • Машинобудування
 • Cучасні технології на транспорті
 • Інформаційні технології
 • Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 • Приладобудування
 • Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби ідентифікації
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво Електротехніка і світлотехніка, електроніка
 • Математика
 • Фізика
 • Хімія, хімічна, біологічна та харчова технології
 • Обладнання харчових виробництв
 • Менеджмент у виробництві та соціальній сфері
 • Економіка та підприємництво
 • Гуманітарні науки