В університеті вшанували пам'ять видатного науковця

11 - 12 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Обладнання та технології сучасного машинобудування», присвячена пам’яті заслуженого винахідника України, академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича, організаторами якої виступили Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія наук вищої освіти України, Академія інженерних наук України, Механіко-машинобудівний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Донбаська державна машинобудівна академія, Національний університет «Львівська політехніка», Луцький національний технічний університет, Кіровоградський національний технічний університет, Чернігівський національний технологічний університет, «ОСП Корпорація Ватра», Наукове товариство ім. Шевченка, Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції.

Привітав учасників та відкрив конференцію проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, заступник голови програмного комітету конференції Роман Михайлович Рогатинський.

З вступним словом і доповіддю про здобутки новоствореного Донецького наукового центру виступив його голова – ректор Донбаської машинобудівної державної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор, співголова програмного комітету конференції Ковальов Віктор Дмитрович.

Модератор пленарного засідання конференції, доктор технічних наук, професор, голова організаційного комітету конференції Луців Ігор Володимирович у своїй доповіді «Життєвий шлях та наукова спадщина професора С.Г.Нагорняка» зазначив, що у 2017 році виповнюється 70 років від дня народження і 10 років з дня кончини Академіка Академії наук вищої школи України, Заслуженого винахідника України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича. Збіг цих двох дат у цьому році і покликав організацію науково-практичної конференції «Обладнання і технології сучасного машинобудування», яка має на меті дослідження і розкриття нових тенденцій у тих сферах виробництва, яким присвятив своє життя, наукову творчість і винахідницький талант професор С.Г. Нагорняк.

Степан Григорович Нагорняк пройшов чимало сходинок у своєму кар’єрному і науковому зростанні. Родом він із села Коржівці, що на Хмельниччині. Тяга до знань, особливо ж до техніки, привела хлопця до Тернополя. З 1965 по 1970 рік навчався на механічному факультеті Тернопільської філії Львівського політехнічного інституту. Після закінчення навчального закладу працював інженером-технологом на Львівському заводі автотракторних запчастин. Навчався в аспірантурі на кафедрі деталей машин і підйомно-транспортних машин Української сільськогосподарської академії.

В лютому 1978 у Київському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію. З вересня 1977 після закінчення аспірантури року постійно працював в університеті. У червні 1981 отримав вчене звання доцента.

У 1991 році в Інституті надтвердих матеріалів імені В. Бакуля Національної академії наук України захистив докторську дисертацію на тему «Синтез верстатно-інструментального оснащення на основі аналізу кінематики лезової обробки». 1992 року був обраний академіком Академії наук вищої школи України.

З березня 1992р. С.Г. Нагорняк був переведений на посаду професора кафедри, а у червні 1996 року отримав вчене звання професора.

Професор С.Г. Нагорняк брав активну участь як у вирішення проблем розвитку інституту, так і у створенні і становленні Тернопільського державного технічного університету. Був головою профкому інституту. А у 1995 році йому було доручено очолити новостворений факультет переробних і харчових виробництв і до самої своєї передчасної кончини у січні 2007 року він був незмінним деканом цього факультету, внісши вагому лепту у створення нових спеціальностей і спеціалізацій, іх ліцензування і акредитацію, розвиток багатоступеневої освіти, зокрема магістерської підготовки, підготовку фахівців вищої кваліфікації. Він проявив себе як прекрасний педагог і професіонал у царині вищої освіти. Під його керівництвом відбувся захист кандидатських дисертацій Зеленського К. В., Шанайди В. В., Гевка І. Б., Зіня М. М., Данилишина Г. М.; науковий консультант докторської дисертації Луціва І. В. Загалом за час своєї науково-педагогічної діяльності професор С.Г. Нагорняк опублікував величезну кількість праць. Їх число значно перевищує 300.

На пленарному засіданні з доповідями також виступили:

  • Гевко Б.М. «Спогади про професора, заслуженого винахідника Степана Григоровича Нагорняка»
  • Ковальов В.Д. «Перехід від простору технологічних параметрів до траєкторій формоутворюючих рухів з метою забезпечення заданої геометричної точності важкого токарного верстата»
  • Пасічник В.А. «Розвиток систем і процесів формоутворення поверхонь деталей»
  • Струтинський В.Б. «Заходи Академії інженерних наук України та Спілки наукових і інженерних об΄єднань України по реалізації всеукраїнського проекту програми «Євроінженер»
  • Кузнєцов Ю.Н. «Майбутнє верстатобудування України – серцевини машинобудування в умовах industry-4.0»
  • Петраков Ю.В. «Адаптивна система управління верстатами з ЧПК»
  • Пермяков О.А. «Элементная база создания станков и систем агрегатно-модульной конструкции»