III Всеукраїнська науково-технічна конференція “Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування”

8 - 9 червня 2017 року на базі університету пройшла III Всеукраїнська науково-технічна конференція “Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування”.

На конференцію було подано 86 доповідей із 27-ми вишів та наукових установ НАН України. Крім того, 3 доповіді було подано у співавторстві з закордонними колегами (з Казахстану, Польщі, Словаччини).

У рамках цьогорічної конференції вперше було створено секцію «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», яка стала найбільшою, на неї подано 28 доповідей, що свідчить про значну зацікавленість колег.

З вітальним словом до учасників звернувся проректор з наукової роботи д.т.н., проф. Р.М. Рогатинський, який висловив думку, що наступна конференція має всі передумови, щоб бути міжнародною. Також виступили директор Інституту іоносфери МОНУ і НАНУ д.т.н., проф. І.Ф.Домнін (м.Харків), завідувач кафедри загальної і теоретичної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка» д.т.н., проф. П.Г.Стахів (м.Львів), начальник цеху Тернопільської філії Державного концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення О.П.Свідерський. В роботі конференції також взяли участь науковці Інституту електродинаміки НАНУ (м.Київ) – начальник відділу транзисторних перетворювачів д.т.н., проф. О.М Юрченко та с.н.с Ю.О.Твердохліб.

З пленарними доповідями виступили:

 • Мартинюк Валерій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Хмельницький національний університет — Система компенсації пікового навантаження електромережі на базі суперконденсаторів.
 • Юзефович Роман Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. В.Карпенка НАН України — Взаємний статичний аналіз періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів.
 • Тимків Павло Олександрович, асистент кафедри біотехнічних систем, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя — Удосконалення методу опрацювання низькоінтенсивного електроретиносигналу.
 • Михайлишин Роман Ігорович, аспірант, асистент кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя — Оптимізація орієнтації струминного захоплювального пристрою у процесі маніпулювання.

Робота конференції проводилася за секціями:

 • Математичні моделі та інформаційні технології
 • Обчислювальні методи та засоби в радіотехніці і приладобудуванні
 • Cупутникові та наземні системи телекомунікацій
 • Електроживлення радіоелектронної апаратури
 • Біомедична інженерія
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Світлотехніка і електроенергетика

Під час секційних засідань відбулись презентації та обговорення наукових результатів, дискусії та обмін досвідом. На думку організаторів конференції, це сприятиме зміцненню зв’язків з колегами, розширенню наукової співпраці.