Міжнародна науково-технічна конференція в ТНТУ зібрала науковців з усієї України

З 19 по 22 вересня у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя проходила V Міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування». Організаторами якої виступили: Національна академія наук України, Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка, Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Західний науковий центр НАН та МОН України, Наукова рада з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» при відділенні механіки НАН України, Наукова рада з проблеми «Фізико-хімічна механіка матеріалів» при відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства, Наукове товариство ім. Шевченка, Українське товариство з механіки руйнування матеріалів, Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції.

Відкривали конференцію ректор університету доктор технічних наук, професор П.В.Ясній та старший науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка кандидат технічних наук Л.Є.Матохнюк.

Вітаючи учасників конференції, ректор П.В. Ясній зазначив: "Проведення Міжнародної науково-технічної конференції “Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування” дасть змогу проаналізувати і узагальнити результати нових теоретичних і експериментальних досліджень процесів накопичення пошкоджень, зародження й розвитку тріщин, діагностування з метою забезпечення міцності та надійності елементів конструкцій".

"Діагностика й описування пошкодження матеріалів важливі для розроблення методів підвищення надійності, прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій та оптимізації фізико-механічних властивостей матеріалів. Дослідження пошкоджуваності металів присвячені як розробленню фундаментальних основ описування цього явища, так і створенню методів оцінювання міцності й довговічності елементів конструкцій з урахуванням усього комплексу конструктивних та експлуатаційних факторів", — додав ректор.

На конференції було розглянуто питання: розсіяне і локалізоване пошкодження матеріалів; діагностування пошкоджень; методи описування і прогнозування пошкоджуваності матеріалів; оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій.

Нагадаємо, що дана конференція, як один із форумів присвячених розгляду результатів досліджень даної проблеми, проводилася у 2009, 2011, 2013 та 2015 рр. у м. Тернополі. У науковому форумі брали участь спеціалісти з України та країн Східної Європи, а також з Індії та Йорданії.

Цьогоріч на конференції було представлено близько 60 доповідей із 16 установ, а саме: Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів, Україна), Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, Україна), Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України (Київ, Україна), Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (Київ, Україна), Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Львів, Україна), Національної металургійної академії України (Дніпро, Україна), Національного авіаційного університету (Київ, Україна), Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна), Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна), Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, Україна), Національного університету "Львівська політехніка" (Львів, Україна), Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна), Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України (Київ, Україна), Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна), Politechnika Lubelska (Poland), Хмельницького національного університету (Хмельницький, Україна).

На пленарному засіданні заслухали 22 доповіді, а на секційному 15 доповідей.

Усі учасники відмітили високий рівень підготовки проведення конференції, глибокі наукові доповіді, зокрема, і молодих фахівців, важливі наукові дослідження та подякували організаторам заходу.