Оголошення

2 березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 відбудуться захисти кандидатських дисертацій із спеціальності 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» здобувачів Р.І. Михайлишина та С.Л. Мельничука.

Матеріали дисертацій розміщені на сайті Університету в інституційному репозитарії ELARTU: