Оголошення

29 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.05 відбудеться захист докторської дисертації здобувача Вівчар О.І.

Матеріали дисертації розміщені на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: