Акредитація спеціальності

З 23 по 25 жовтня 2018 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя були проведені акредитаційні експертизи підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Копія наказу про тимчасове виконання обов'язків ректора.