Дільність університету за весь рік розглянули на конференції трудового колективу

4 грудня 2018 року у читальній залі науково-технічної бібліотеки відбулася конференція трудового колективу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкрив конференцію голова організаційно-статутної комісії вченої ради Я.О.Ковальчук, який повідомив, що відповідно до реєстраційних списків на конференцію прибули та зареєструвались 138 делегатів зі 180 делегатів, що становить 77% (більше 67%) від статутного складу конференції трудового колективу ТНТУ. Такий кількісний склад дозволив визнати конференцію правомочною та уповноваженою приймати рішення.

Конференція обрала робочу президію у складі: ректора П.В. Яснія, голови організаційно-статутної комісії вченої ради Я.О. Ковальчука, начальника експлуатаційно-технічного відділу В.Є. Филими, директора Технічного коледжу ТНТУ В.П. Калушки, студдекана факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії С.Б. Красіцької. Далі конференцію очолив Я.О. Ковальчук.

Згідно порядку денного на конференції заслухано наступні питання:

  1. Ротація складу делегатів конференції трудового колективу університету (доповідач — голова статутно-організаційної комісії вченої ради Я.О. Ковальчук).
  2. Звіт ректора університету про діяльність університету за період з 13.12.2017 р. по 03.12.2018 р. (PDF, 2.8 MiB) (доповідач — ректор університету П.В. Ясній).
  3. Ротація складу вченої ради університету (доповідач — вчений секретар вченої ради університету Г.М. Крамар).

Одним із ключових питань конференції був звіт ректора про освітню та фінансово-господарську діяльність вишу впродовж року. У своїй доповіді ректор всебічно проаналізував роботу колективу університету у звітному періоді з усіх напрямів діяльності — навчання і виховання молоді, наукових досліджень, міжнародної співпраці, розвитку матеріально-технічної бази.

За результатами роботи конференції звіт ректора одноголосно затверджено, а роботу ректора схвалено. Також конференція затвердила зміни до складу делегатів конференції трудового колективу університету та вченої ради університету.