Університет розвиває співпрацю з Регіональною Радою підприємців Тернопільщини

Одним із найважливіших критеріїв оцінки роботи університету є працевлаштування його випускників. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя постійно працює над розширенням співпраці із бізнесом задля того, аби випускники вишу після закінчення навчання одразу приступали до роботи.

Черговим кроком у цьому напрямі стало підписання угоди між ТНТУ та Регіональною Радою підприємців при обласній державній адміністрації, де у розширеному засіданні Ради взяли участь ректор університету д.т.н., професор Ясній Петро Володимирович та проректор з економіки та розвитку д.е.н. Шерстюк Роман Петрович.

«Ринок праці вимагає від фахівців професійних та прикладних знань, компетенції, мобільності, вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, шукати і вміло використовувати інформацію та інші ресурси. Саме тому в умовах ринкової економіки надзвичайно важливо вчасно та адекватно реагувати на швидкоплинні зміни суспільних процесів. Одним із найголовніших завдань, які ми ставимо перед собою в процесі навчання студентів є підготовка фахівців, які готові відповідати вимогам часу», — зазначив ректор Петро Ясній.

«Підписання меморандуму дозволить тісніше співпрацювати бізнесу з освітою, а також засвідчує нашу готовність активно включатися у процес підвищення рівня якості освіти у державі. Також укладання такого договору допоможе вирішити проблему якісних кадрів на підприємствах, яка сьогодні є дуже актуальною», — наголосив голова Регіональної ради підприємців ТОДА Володимир Гевко.

В рамках підписаної угоди університет отримуватиме необхідну інформацію про потреби у кадровому забезпеченні підприємств та необхідні навички, які вимагаються від персоналу.

Також даний проект надасть можливість студенту компенсувати вартість навчання у магістратурі за кошти роботодавця.