Вчена рада визначила, як розвиватиметься університет
у 2019-2025 рр.

18 грудня 2018 року відбулося чергове засідання вченої ради університету. Згідно порядку денного було обрано на посаду: завідувача кафедри комп‘ютерних наук — к.т.н. Боднарчука Ігоря Орестовича, завідувача кафедри електричної інженерії — д.т.н., проф. Тарасенка Миколу Григоровича, професора кафедри електричної інженерії — д.т.н., проф. Євтуха Петра Сильвестровича, професора кафедри електричної інженерії — д.т.н., проф. Лупенка Анатолія Миколайовича, професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту — д.е.н., доц. Павликівську Ольгу Іванівну; професора кафедри комп‘ютерних наук — д.т.н., проф. Приймака Миколу Володимировича.

Ректор університету д.т.н., проф. Петро Ясній урочисто вручив сертифікати учасникам семінару, що пройшли навчання за темою «Підготовка внутрішніх аудиторів системи управління якістю ISO 9001:2015. Принципи проведення аудитів у відповідності ISO 19011:2018».

На засіданні вченої ради було розглянуто питання роботи видавництва ТНТУ. З даного питання доповідачами виступили проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф. та директор видавництва Катрич А.П. Остання розповіла про основні досягнення й проблеми у роботі видавництва у 2014-2018 рр., а також окреслила намічені шляхи покращення роботи видавництва.

Про підсумки господарської діяльності та плани робіт на 2019 р. доповів проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва Клепчик В.М.

Проректор з економіки і розвитку Шерстюк Р.П. подав на затвердження Стратегію соціально-економічного і фінансово-господарського розвитку університету на 2019-2025 рр. Як зазначив проректор, мета Стратегії сформувати таку модель розвитку, яка б відповідала довгостроковому потенціалу зростання здатності забезпечувати послідовність підвищення добробуту студентів та викладачів, ефективно відтворювати, зміцнювати конкурентоспроможність підготовлених фахівців з усіх напрямків на сучасному ринку освітніх послуг, а також визначати пріоритетні напрями і завдання, реалізація яких забезпечить фінансову незалежність університету, покращить соціально-економічний розвиток та приведе до системних змін в інфраструктурі університету для досягнення нової якості матеріально-технічного забезпечення. Після обговорення дану Стратегію одноголосно схвалено та затверджено.

У числі розглянутих питань також затверджено Правила прийому до університету та коледжів університету для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», зміни до Положення про стипендіальне забезпечення і порядок призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам ТНТУ, зміни до Положення про науково-технічну раду університету, зміни до Положення про Всеукраїнську олімпіаду Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, Положення про раду з інформатизації ТНТУ.