Акредитація освітньої програми

З 27 грудня по 29 грудня в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя була проведена акредитаційна експертиза підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи