Вчена рада розпочала роботу у новому році із розгляду актуальних питань

22 січня члени вченої ради зібрались на перше цьогорічне засідання. На початку роботи колегіального органу відбулося вручення атестатів доцента — к.т.н. Конончуку Олександру Петровичу, к.т.н. Цьоню Олегу Петровичу, к.т.н. Козак Катерині Миколаївні.

Зустріч академічної спільноти дозволила обговорити важливі питання наукової діяльності університету — підвести підсумки наукової роботи за 2018 рік та визначити її основні напрями та завдання на 2019 рік. З доповіддю виступив проректор з наукової роботи Рогатинський Р.М. Він відмітив, що за попередній рік університет покращив свої показники практично за всіма основними напрямами наукової діяльності. Зокрема обсяги виконання госпдоговірних робіт та НДР за грантами збільшились більше ніж в чотири рази ( з 1051 тис. грн.. до 4450 тис. грн.). Зросли також обсяги виконання НДР, що фінансуються з загального фонду державного бюджету (з 2578, 6 тис. грн. до 3065 тис. грн.). Непогані показники досягнуті за такими показниками результативності діяльності, як наукові публікації у виданнях, що входять в міжнародні наукометричні бази Scopus (70 публікацій) та Web o Science (54 публікацій). За 2018 рік працівниками університету захищено 6 докторських та 14 кандидатських дисертацій. Проте перед університетом стоять нові виклики, які спонукають до подальшого нарощування показників ефективності його роботи. Зокрема, це проходження у 2019 році атестації ЗВО з наукової та науково-технічної діяльності та підтвердження статусу національного у 2022 році. Відповідно необхідно розробити заходи з підвищення рейтингової оцінки університету, зокрема посилити роботу з підготовки наукових кадрів, надалі підвищувати ефективність наукової та науково-технічної діяльності. Серед інших основних задач — впровадження електронного документообігу в сфері наукової та науково-технічної діяльності, розвиток зв’язків з провідними зарубіжними університетами, покращення забезпечення наукових лабораторій обладнанням та приладами, посилення роботи з розробки інноваційних проектів та підтримки стартапів тощо.

На розгляд вченої ради також було винесено питання розміщення власних надходжень університету у банківських установах. Пропозицію по даному питанню надав проректор з економіки та розвитку Шерстюк Р.П. За результатами обговорення вирішено ухвалити рішення про розміщення Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг відповідно до регламентованого порядку. З правом розміщувати дані кошти на протязі 2019 року.

Серед інших важливих питань — на засіданні було затверджено навчальні плани для здобувачів вищої освіти із числа іноземних громадян освітнього рівня бакалавр з англійською мовою навчання весняного набору 2019 року.