Колектив ТНТУ обговорив ряд важливих питань

25 квітня 2019 року у читальній залі науково-технічної бібліотеки відбулася конференція трудового колективу університету.

Захід відкрив голова організаційно-статутної комісії вченої ради Я.О. Ковальчук, який повідомив, що кількісний склад присутніх дозволяє визнати конференцію правомочною та уповноваженою приймати рішення. Відповідно до порядку денного була проведена ротація складу делегатів трудового колективу та розглянуто ряд важливих питань.

Зокрема, на порядок денний згідно з наказом Міністерства науки і освіти України від 27.03.2019 №132-К було винесено питання про висунення кандидатури на посаду ректора ТНТУ (доповідач — перший проректор М.М. Митник). На розгляд вищого колегіального органу громадського самоврядування університету для голосування було запропоновано кандидатуру діючого ректора д.т.н., професора, члена-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України П.В. Яснія. Конференція трудового колективу ТНТУ відкритим голосуванням одностайно підтримала кандидатуру Петра Яснія на посаду ректора, вибори якого передбачено провести 26 червня 2019 року.

Окрім того, конференція трудового колективу розглянула питання про зміни до Колективного договору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Доповідач — голова первинної профспілкової організації О.О. Гарматюк ознайомила членів колективу із змінами щодо розміру доплат за суміщення професій або виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників (Розділ 2, п. 2.21) та щодо проходження працівниками флюрографічного чи гінекологічного обстеження (Розділ 4, п. 4.1.6).

Також делегати трудового колективу заслухали доповідь проректора з адміністративно-господарської роботи та будівництва В.М.Клепчика та надали згоду на передачу житлового приміщення та земельної ділянки у комунальну власність у м. Зборів, беручи до уваги витяг з протоколу №1 засідання трудового колективу Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя від 31.12.2018р.