Вчена рада заслухала звіт та ухвалила ряд рішень

30 серпня 2019 року, на черговому засіданні вченої ради університету, відбулося обрання голови вченої ради ТНТУ. Одноголосно обрано головою колегіального органу ректора д.т.н., проф. П.В.Яснія.

Вчена рада заслухала та обговорила Звіт про діяльність колективу університету у 2018 − 2019 навчальному році, представлений ректором. З даного питання прийнята ухвала вченої ради, де окреслені завдання щодо подальшого удосконалення освітньо-наукової та фінансово-господарської діяльності.

Перший проректор Митник М.М. доповів про готовність університету до нового навчального року. Проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва Клепчик В.М. ознайомив із заходами щодо підготовки університету до роботи в осінньо-зимовий період.

На засіданні затверджено навчальне навантаження на 2019 − 2020 навчальний рік, освітньо-професійну програму «Маркетинг» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», прийнято ухвалу з питання «Про надходження коштів від платних послуг в освітній сфері та сфері фізичного виховання й охорони здоров’я», ухвалу щодо визнання диплому про вищу освіту (другий рівень) заявника Стюарта Маттінсона Регіналда (галузь знань – Освіта) на підставі відповідного диплому, виданого 18 червня 2014 р. університетом Південної Австралії на ім‘я Стюарта Маттінсона, затверджено ряд рекомендацій науково-технічної ради університету та внесено зміни до Положення про порядок преміювання науково-педагогічних та наукових працівників ТНТУ ім. І.Пулюя.

Також представниками вченої ради розглянуто питання про реорганізацію структурних підрозділів університету та прийнято рішення провести реорганізацію структури кафедр факультету інженерії машин, споруд та технологій шляхом приєднання кафедри транспортних технологій та механіки до кафедри автомобілів.