Феномен техніки і перспективи її розвитку у філософському дискурсі міжнародної конференції

4 - 5 грудня 2019 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Філософські виміри техніки».

В роботі конференції взяли участь близько 132 наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів з 11 Вищих навчальних закладів, з низ 7 вітчизняних та 4 іноземних. На конференцію було подано 125 тез доповідей.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи доктор технічних наук, професор Р.М. Рогатинський, також привітав учасників конференції заступник кафедри українознавства та філософії, доктор історичних наук А.А.Криськов.

Пленарні виступи охопили роботу українських та іноземних доповідачів з актуальними темами та презентаціями. З промовистою, філософською доповіддю розпочав конференцію заслужений діяч України, к.і.н. Олег Герман: «Технічний прогрес чи протистояння розуму й душі?». Продовжив дискусію щодо штучного розуму та його творчої діяльності студент групи ІCH-23 Кенет Літтл-Тетех (Kenneth Little-Tetteh, Ghana): “Artificial intelligence painting: is it art, really?”. Доповідь студентки групи ПФ-31 Гули Інни присвячена вічному бажанню людства Бути: «Проблема вічної молодості: перспективи вирішення». Складне питання, яке охоплює коло етичних, філософських та соціальних сфер людського життя, розглядав у своєму дослідженні студент IMB-23 Тапіва Тцікай (Tsikayi Tapiwa, Zimbabwe): “Should artificial intelligence be given power to kill”. Натомість студент групи МБ-11 Цимбровський Віктор оцінював більш позитивні можливості Штучного інтелекту: «Чи може штучний інтелект зробити людей щасливими?». Дві доповідачки, які завершили обговорення пленарного засідання, студентка групи ICI-42 Енджел Абоах (Aboah Angel, Liberia) “Can artificial intelligence replace human intelligence?” та студентка групи IBM-22 Хафса Хізар (Khizar Hafsa, Pakistan) “Can artificial intelligence become emotional?” поставили питання про можливості Штучного інтелекту у сфері пізнання та психології сприйняття, про наслідки для людства, які ці можливості дають.

Робота конференції проходила за напрямами:

  • Філософське осмислення феномену техніки;
  • Соціальні аспекти техніки;
  • Науково-технічний прогрес: проблеми та перспективи;
  • Професійна відповідальність фахівця технічного профілю в сучасних умовах;
  • Основні засади формування професійної компетентності у вищій школі.

Всі матеріали конференції розміщені в електронному Збірнику тез доповідей 2019.