Конкурс до галузевих експертних рад

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує для наукових / науково-педагогічних працівників конкурс до галузевих експертних рад.

Поле діяльності галузевих експертних рад:

  • Експертний висновок щодо можливості акредитації освітньої програми
  • Пропозиції щодо вдосконалення вимог та критеріїв акредитації
  • Погодження стандартів вищої освіти
  • Взаємодія з Національним агентством, ЗВО / НУ та іншими стейкхолдерами
  • Участь у дослідженнях освітніх практик, участь у підготовці аналітичних матеріалів про якість вищої освіти
  • Вироблення рекомендації для Національного агентства, ЗВО/НУ
  • Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, інших заходів Національного агентства

Конкурс триватиме: 30.06 – 10.07.2020

Докладна інформація про конкурс (умови, аплікаційні форми, заяви)