Захист кандидатської дисертації

23 квітня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.01 відбудеться захист дисертації «Математична модель та методи аналізу пульсового сигналу для підвищення інформативності фотоплетизмографічних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Хвостівської Лілії Володимирівни за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий керівник: д.т.н., проф. Яворський Богдан Іванович.

З матеріалами дисертації можна ознайомитись на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU.