Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій».

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

21 - 22 грудня 2010 року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій”.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  • сучасні технології в машино- та приладобудуванні;
  • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
  • електротехніка та енерго-збереження;
  • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
  • економічні та соціальні аспекти нових технологій.
Для участі в конференції необхідно направити в оргкомітет:
  • реєстраційну форму;
  • тези доповідей;
  • копію квитанції про оплату.

Більш детальну інформацію про даний захід Ви можете знайти за цим посиланням www.tntu.edu.ua/technology2010/invitation1-ukr.pdf.