Факультет економіки та менеджменту

Декан — Ціх Галина Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Заступники декана:
Винник Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів (заступник з навчальної роботи);
Гарматюк Оксана Олегівна, к.е.н., к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері (заступник з виховної роботи);
Мариненко Наталія Юріївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів (заступник з наукової роботи та міжнародної співпраці).
Працівники деканату:
Плескун Олена Леонідівна, спеціаліст І категорії деканату ФЕМ;
Кузьменко Надія Мирославівна, спеціаліст деканату ФЕМ.
Адреса
м.Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус № 2, к.34
Телефон: (0352) 51-97-18
Телефон внутрішній: 2341
E-mail: dek_fem@tu.edu.te.ua

Професорсько-викладацький склад факультету — 82 особи,
у т.ч. доктори наук, професори — 9, кандидати наук, доценти — 70
Кількість студентів — 1089
Кількість магістрів — 269
Кількість аспірантів — 11

Кафедри факультету

  • промислового маркетингу
  • економічної кібернетики
  • економіки та фінансів
  • бухгалтерського обліку та аудиту
  • менеджменту у виробничій сфері
  • менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
  • психології у виробничій сфері.

Спеціальності

Факультетська наука

Аспірантура:

  • 08.00.01 — Економічна теорія та історія економічної думки
  • 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
  • 08.00.09 — «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

На факультеті функціонує спеціалізована рада Д58.052.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами.

Факультет економіки та менеджменту видає науковий журнал «Галицький економічний вісник» та має електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», яке включене у наукометричні й інформаційні бази: ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory), Index Copernicus International S.A. (Польща), DOAJ – Directory of Open Access Journals (Швеція), GoogleScholar (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Global Impact Factor (Australia), Міністерство науки і вищої освіти (Польща), SCIENCE INDEX (РИНЦ), де друкуються наукові праці професорсько-викладацького складу, докторантів та аспірантів.

За ініціативи викладачів факультету, зокрема кафедр менеджменту у виробничій сфері та менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва при сприянні Європейського Союзу у рамках європейського проекту Темпус SUCSID «Inter-university Startup center for students’ innovations development promotion» започатковано та відкрито Стартап центр ТНТУ, який надає можливість розвивати та реалізовувати студентам навики в проектуванні та розвитку власного бізнесу.

Головна сторінка Стартап центру startup.tntu.edu.ua/index.php/uk/

19 грудня 2017 року