До відома працівників університету!

Міністерством освіти і науки України затверджено Статут Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.