Конструювання верстатів, інструментів та машин

Навчальна робота кафедри

 • Вступ до спеціальності
 • Професійна підготовка
 • Історія інженерної діяльності
 • Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ
 • Різальний інструмент та інструментальне забезпечення АВ
 • Основи формоутворення поверхонь
 • Основи САПР
 • Основи дизайну
 • Теорія різання
 • Теорія технічних систем
 • Теорія автоматичного керування
 • Металообробне обладнання
 • Проектування В і ВК
 • САПР ТП В та І
 • Організація верстатобудівного виробництва
 • Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень
 • Надійність В та ВК
 • Автоматизація верстатно-інструментального виробництва
 • ОТТ та ОНД
 • САПР В та ВК
 • Промислові роботи і РТК
 • Прогнозування розвитку МРВ
 • Математичне моделювання В та ВК
 • Інструментальне забезпечення В та ВК
 • Обладнання та транспортні засоби машинобудівних цехів
 • Фізичні основи механічної обробки металів
 • Охорона праці в галузі
 • Ремонт та експлуатація В та ВК
 • Гідропривід та ГПА В та ВК
 • Верстати з ЧПК
23 жовтня 2017 року