Конструювання верстатів, інструментів та машин

Абітурієнту

Фахівець володіє широким спектром вмінь і навиків конструювання, дизайну, виготовлення, експлуатації та ремонту сучасного верстатного обладнання, верстатних комплексів, верстатів з ЧПК і автоматичних ліній, гнучких виробничих систем, сучасними системами автоматизованого проектування елементів і вузлів верстатів та прикладним програмним забезпеченням

Початкові посади випускників: інженер-механік, інженер інструментального виробництва, інженер відділу головного механіка, інженер відділу головного технолога, інженер відділу механізації і автоматизації, асистент, викладач, інженер-дослідник, науковий співробітник у галузі верстатобудування.

Можливість працевлаштування: конструкторські та технологічні бюро заводів, машинобудівних підприємств і фірм, підрозділи металообробного виробництва, науково-дослідницькі інститути та лабораторії.

Спеціальність орієнтована на:

  • Конструювання металорізальних верстатів, верстатних комплексів і модулів, промислових роботів обробних систем та інших машин автоматизованого виробництва
  • Розробка технологічних процесів виготовлення верстатного обладнання, різноманітних машин, механізмів і вузлів
  • Розробка керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням та їх налагодження
  • Монтаж, експлуатація і ремонт технологічного обладнання
  • Дослідження і розробка перспективних металорізальних верстатів і систем

Переваги навчання за спеціальністю:

  • Якісна матеріально-технічна база на основі лабораторій металообробного обладнання, різального інструменту, систем автоматизованого проектування та робото технологічних комплексів, що дозволяє студентам поглиблено вивчати особливості конструювання сучасної машинобудівної продукції.
  • Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом.
  • Організація навчального процесу на основі використання сучасної комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, мережі INTERNET.
  • Практична адаптація випускників здійснюється на сучасних машинобудівних підприємствах України та закордоном.
  • Спеціалізація «Комп’ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання».
23 жовтня 2017 року