Кафедра економічної кібернетики

Навчальна робота кафедри

З 2017р. кафедра веде підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр, а також забезпечує підготовку низки дисциплін загальноекономічної підготовки для спеціальностей факультетів економіки та менеджменту та технічних спеціальностей.

Перелік дисциплін, що читаються на кафедрі:
Спеціальність 051 «Економіка»:

2 курс:

 • Основна:
  • Економіка підприємства;
  • Економетрика;
  • Комп’ютерна графіка і дизайн.
 • Вибіркова:
  • Основи математичної логіки;

3 курс:

 • Основна:
  • Дослідження операцій;
  • Інформаційний бізнес;
  • Економіка праці;
  • Проектний аналіз.
 • Вибіркова:
  • Ризикологія;
  • Прогнозування соціально-економічних процесів;
  • Економічна діагностика;
  • Економіка суб’єктів господарювання;
  • Інформаційні системи і технології в управлінні;
  • Системи прийняття рішень.

4 курс:

 • Основна:
  • Дослідження операцій;
  • Web-програмування;
  • Моделювання економіки;
  • Прикладна економіка.
 • Вибіркова:
  • Моделювання інвестиційних процесів;
  • Управління проектами інформатизації;
  • Електронна комерція;
  • Моделювання міжнародних економічних відносин.

5 курс, спеціальність 051 «Економіка», магістри:

 • Основна:
  • Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці;
  • Нові технології та інноваційний розвиток;
  • Корпоративні інформаційні системи.
 • Вибіркова:
  • Економічні розрахунки в страхуванні;
  • Автоматизація процесної та проектної діяльності підприємства;
  • Ефективність інформаційних систем;
  • Моделювання економічної динаміки;
  • Інформаційний менеджмент;
  • Системний аналіз;
  • Математичні методи в менеджменті і маркетингу;
  • Методи оптимального управління в економіці.

Дисципліни інженерно-технічних спеціальностей:

4 курс:

 • «Економіка та організація підприємства» для спеціальності «Телекомунікація та радіотехніка»;
 • «Економіка підприємства» для спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка»;
 • «Економіка зварювального виробництва» для спеціальності «Зварювання»;
 • «Економіка будівництва» для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

3 Курс:

 • «Економіка підприємства» для напряму підготовки «Автомобільний транспорт»

5 курс:

 • «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень» для спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі», «Апаратури радіозв’язку», «Радіомовлення і телебачення», «Телекомунікація та радіотехніка».
1 червня 2017 року