Кафедра кібербезпеки

Навчальна робота кафедри

Напрями підготовки та спеціальності:

 • Бакалавр
  • 125 – Кібербезпека
 • Магістр
  • 125 – Кібербезпека

Перелік дисциплін, що читаються на кафедрі:

Бакалаврат

Цикл професійних дисциплін:

 • Вступ до спеціальності
 • Основи комп’ютерних технологій
 • Основи програмування (CS1011)
 • Розробка програмного забезпечення, в т.ч. об'єктно-орієнтоване програмування, крос-платформне програмування, візуальне програмування.
 • Мережеве програмування
 • Якість і тестування програмного забезпечення
 • Безпека програмного забезпечення
 • Управління ІТ-проектами
 • Комп'ютерні мережі
 • Безпека комп’ютерних мереж
 • Операційні системи
 • Безпека операційних систем
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Бази даних
 • Архітектура і програмування мікроконтролерів
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Методології аудиту захищеності інформаційних комп'ютерних систем
 • Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
 • Системи технічного захисту інформації
 • Прикладна криптологія
 • Комп'ютерна стеганографія
 • Управління інформаційною безпекою
 • Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
 • Забезпечення неперервності та інформаційної безпеки бізнесу
 • Захист інформації в банківських системах
 • Теорія інформації та кодування
 • Обробка сигналів та зображень
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Методи та системи штучного інтелекту

Цикл гуманітарних та природничих дисципліни

 • Бібліографія та її використання в сучасних пошукових системах
 • Навички міжособистісного спілкування, побудова команд і робота в команді
 • Ділова комунікація українською мовою
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Фізика
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Чисельні методи
 • Електроніка

Магістратура

Обов’язкові:

 • Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних і знань
 • Технології створення та застосування систем захисту ІКС

Вибіркові:

 • Методи та системи підтримки прийняття рішень
 • Комп'ютерна криміналістика
 • Методи побудови і аналізу криптосистем
 • Моніторинг і аудит інформаційно-комунікаційних систем
 • Технології розробки захищеного програмного забезпечення
27 травня 2020 року