Кафедра вищої математики

Навчальна робота кафедри

Студентам факультетів інженерії машин, споруд та технологій і прикладних інформаційних технологій та електроінженерії викладачами кафедри читається дисципліна «Вища математика», яка включає наступні розділи:

 • лінійна та векторна алгебра;
 • аналітична геометрія;
 • вступ до математичного аналізу;
 • диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних;
 • інтегральне числення, функції одної змінної;
 • диференціальні рівняння;
 • числові та функціональні ряди;
 • кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли;
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення;
 • теорія ймовірностей та випадкові процеси;
 • математична статистика.
30 травня 2017 року