Міжнародна науково-практична конференція
студентів і молодих учених
«Соціально-економічні аспекти розвитку економіки»

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Вінницький національний аграрний університет
 • ДННУ «Академія фінансового управління»
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Університет державної фіскальної служби України
 • Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща)
 • Люблінська Політехніка (Республіка Польща)
 • Опольська Політехніка (Республіка Польща)
 • Ягеллонський університет (Республіка Польща)

Секції конференції:

 1. Актуальні проблеми сучасного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 2. Маркетингові технології підприємства: актуальні питання, досягнення та інновації.
 3. Механізм формування та розвитку фінансово-економічного потенціалу вітчизняних підприємств у процесі реалізації стратегічних цілей національної економічної системи.
 4. Соціально-психологічні аспекти в бізнесі.
 5. Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.
 6. Фінансове забезпечення процесів глобалізації та регіоналізації.

Дата проведення: 27-28 квітня 2017 року

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська

Заявки на участь у роботі конференції та тези необхідно надіслати до 23 квітня 2017 р. секретарю конференції к.е.н, доц. кафедри економіки та фінансів Крамар Ірині Юріївні:

Участь у конференції є безкоштовною.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
м. Тернопіль, 46001
вул. Руська, 56, кім. 34
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Факультет економіки та менеджменту
Секретар конференції:
Крамар Ірина Юріївна — к.т.н., доц., тел. 0980225713, e-mail: ira_kramar@yahoo.com