ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»

Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська обласна державна адміністрація
 • Тернопільська міська рада
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • ДННУ «Академія фінансового управління»
 • Вроцлавський економічний університет
 • Університет «Опольська Політехніка»
 • Університет прикладних наук в Нисі
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Мерія м.Таураге (Литовська Республіка)

Дата проведення: 29-30 березня 2018 року.

Тематичні секції конференції:

 1. Теоретичні аспекти розвитку економічних систем в умовах ускладнення функціонування економічного простору
 2. Інституційний та фінансовий базис формування інвестиційно-інноваційної моделі економіки: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії
 3. Регіональні особливості накопичення потенціалів розвитку економічних систем та можливості формування ознак привабливості території
 4. Особливості розвитку локальних економічних систем та сталого функціонування суб’єктів господарювання
 5. Обліково-статистичне забезпечення зростання ефективності функціонування економічних систем локального рівня
 6. Маркетингові підходи адаптації економічних систем до умов інноваційно-конкурентного простору функціонування
 7. Посилення конкурентних позицій економічних систем в контексті трансформацій стратегій менеджменту усіх рівнів
 8. Парадигми посилення інноваційної та інвестиційної конкуренції економічних систем в національній та міждержавній площинах
 9. Можливості економіко-математичного моделювання та застосування інформаційних технологій в контексті відображення сучасних особливостей розвитку економічних систем усіх рівнів
 10. Соціальна відповідальність як фактор забезпечення системності розвитку економічних систем

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська.

Заявки на участь у роботі конференції та тези доповідей необхідно надсилати до 08.03.2018 р. науковому секретарю конференції Маркович Ірині Богданівні на адресу електронної пошти.

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
м. Тернопіль, Україна, 46000
вул. Білогірська, 50, каб. 204,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
Науковий секретар:
Маркович Ірина Богданівна — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, к.е.н., доцент
e-mail: kafedra.ef@gmail.com
тел.: +380 67 897 1000, +380 50 668 9327
23 березня 2018 року