VII науково-технічна конференція
«Інформаційні моделі, системи та технології»

Організатори:

  • Міністерство освіти і науки України
  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Наукове товариство ім.Шевченка

Дата проведення: 11-12 грудня 2019 року.

Робота конференції буде проводитися за секціями:

  1. Математичне моделювання
  2. Інформаційні системи та технології
  3. Комп’ютерні системи та мережі
  4. Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  5. Новітні фізико-технічні та освітні технології

Заявки на участь у роботі конференції подавати науковому секретарю конференції Семенишин Г.М. (корпус № 2, ауд. 62) чи надсилати на ел. пошту: conffis2019@gmail.com

Заявки на участь в роботі конференції приймаються до 25.11.2019 р., тези доповідей (обсягом 1 стор.) до 02.12.2019 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету:
ТНТУ імені Івана Пулюя,
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
E-mail: conffis2019@gmail.com
Організаційний комітет
Голова організаційного комітету
C.Лупенко — професор кафедри комп’ютерних систем та мереж, д.т.н., професор
Співголова
І.Баран — декан ФІС, к.т.н., доцент
Науковий секретар:
Г.Семенишин — ст.викладач кафедри інформатики і математичного моделювання
25 жовтня 2019 року