І Міжрегіональна науково-практична конференція «Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні»

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Кафедра менеджменту та адміністрування
 • Тернопільська обласна державна адміністрація
 • Тернопільська обласна рада
 • Тернопільська міська рада
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Хмельницький національний університет
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • Подільський державний аграрно-технічний університет
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування

Дата проведення: 21 травня 2019 року.

Напрямки роботи конференції:

 • Публічне управління процесами суспільних трансформацій: взаємодія влади та громадянського суспільства.
 • Демократичний принцип формування та діяльності системи публічного управління.
 • Стратегічний розвиток регіонів.
 • Соціально-економічний розвиток об’єднаних територіальних громад та їх співробітництво в умовах децентралізації влади.
 • Місцеве самоврядування та територіальна організація влади: проблеми і перспективи.
 • Співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування в розвитку регіонів.
 • Електронне урядування та електронна демократія.
 • Управлінське рішення у публічній сфері та система комунікацій, що забезпечує його ефективність.
 • Чинники ефективності діяльності органів публічного управління.
 • Кадрове забезпечення публічної влади як умова її модернізації.
 • Проблеми становлення і розвитку управлінського лідерства в органах місцевого самоврядування.
 • Європейський та світовий досвід розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей (обсягом 1-2 повні сторінки) приймаються до 10.05.2019 р. на електронну адресу: nauka.ma.tntu@ukr.net

Збірник тез доповідей конференції буде видано до початку роботи конференції.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
м. Тернопіль, 46001
вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
E-mail: nauka.ma.tntu@ukr.net
Секретаріат організаційного комітету
(068) 026 51 51 — Оксентюк Роман Андрійович;
(096) 725 33 95 — Луциків Іванна Василівна.