Кафедра економічної кібернетики

Наукова діяльність кафедри

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними навчальними і науковими закладами. Зокрема заключені договори про співпрацю кафедри з питань наукових теоретичних та прикладних досліджень та підготовки кадрів з Інститутом регіональних досліджень НАН України, м. Львів, Інститутом економічного прогнозування НАН України, м. Київ, Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Кафедра економічної кібернетики бере активну участь у інтеграції університету в міжнародну систему освіти. Активно ведеться робота з розробки навчальних планів та програм для реалізації переходу на кредитно-модульну систему навчання, яка запроваджена у більшості країн Західної Європи.

В 2005 р. кафедра інтегрувалась в українсько-французьку програму на базі франко-української кооперації в складі франко-україського центру освіти з разом з НТУУ «КПІ» та Центральною вищою школою Ліона (Франція) з метою спільної підготовки фахівців з «Управління міжнародними проектами» (Франція) «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» (НТУУ «КПІ») та «Економічна кібернетика» (ТДТУ) починаючи з 2006 року та видачею відповідних сертифікатів (дипломів). У 2015р. кафедра заключила угоду з Люблінською Політехнікою за спеціальностями «Informatyka w Zarzadzaniu ( II stopni)» та «Gospodarka elektroniczna ( II stopni)».

1 червня 2017 року