Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій

Навчальна робота кафедри

Дисципліни, що викладаються на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій:

 • Вступ до фаху
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Комп'ютерна графіка
 • Теорія інформації
 • Дискретна математика
 • Спецрозділи математики
 • Основи математичного моделювання
 • Основи САПР
 • Автоматизований електропривід
 • Основи автоматизації і технологічні основи виробництва
 • Основи системного аналізу
 • Комп'ютерно-інтегровані технології
 • Типові технологічні об'єкти і процеси автоматизованого виробництва
 • Математичне програмування та дослідження операцій
 • Програмування в середовищі .Net
 • Автоматизовані системи керування технологічними процесами
 • Комп'ютерні мережі
 • Операційні системи
 • Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів
 • Програмування систем реального часу
 • Цифрова обробка сигналів та зображень
 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Комплексна безпека інформаційних мережевих систем
 • Надійність і діагностування
 • Основи автоматизованого проектування складних об'єктів і систем
 • Основи штучного інтелекту
 • Передові технології в автоматизованому виробництві
 • Охорона праці в галузі
8 червня 2017 року