Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій

Партнери кафедри

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами та установами:

 • Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів)
 • Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (м. Київ)
 • Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу
 • Національним університетом «Львівська політехніка»
 • Херсонською державною морською академією
 • Луцьким національним технічним університетом
 • Національним транспортним університетом (м. Київ)
 • Київським національним університетом технологій та дизайну
 • Вінницьким національним технічним університетом
 • Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
 • Хмельницьким національним університетом
8 червня 2017 року