Науково-випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

Науковий керівник:
Ясній Петро Володимирович
доктор технічних наук,
професор
Завідувач лабораторії:
Якубишин Олег Михайлович
фахівець з неруйнівного контролю (серт. №9126,UT.2/15)

В Україні актуальною є проблема залишкового ресурсу і зношеності споруд, конструкцій та інженерних мереж тривалої експлуатації.

Забезпечення надійності та безпечної експлуатації, яке пов’язане з продовженням залишкового ресурсу, передусім актуальне для таких об’єктів:

 • будівельні металеві конструкції;
 • залізобетонні та камені будівлі та конструкції;
 • житлові комплекси та об’єкти комунального господарства;
 • гідротехнічні споруди.

Для забезпечення кількісної оцінки залишкового ресурсу й оцінки реального технічного стану споруди, конструкцій та обладнання в ТНТУ ім. І. Пулюя створена і атестована науково-випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Свідоцтво про атестацію №РХ-982/10 від 20 грудня 2010р.

Лабораторія проводить вимірювання на таких об’єктах випробувань:

 • бетонні та залізобетонні конструкції;
 • армокам’яні та цегляні конструкції;
 • металеві елементи, конструкції замкненого контуру;
 • елементи будівельних конструкцій із деревини.

Лабораторія має необхідні засоби вимірювальної техніки для проведення робіт, згідно заявленої галузі атестації, а саме:

 • Вимірювач міцності бетону ИПС-МГ 4.03;
 • Вимірювач міцності бетону, розчину методом відриву з сколюванням по ГОСТ22690 ПОС-50МГ 4.0 «Скол»;
 • Прилад для визначення міцності бетону ультразвуковим методом ГОСТ17624-87 «Бетон-32»;
 • Прилад для контролю товщини захисного шару бетону до 150мм та розташування арматури і її діаметру (0,3-40мм.) НПА-МГ 4.01;
 • Прес гідравлічний зусиллям навантаження 50т;
 • Машина випробувальна СТМ-100;
 • Растровий електронний мікроскоп РЕМ-106И;
 • Просвічувальний електронний мікроскоп ПЕМ-125к.
 • Електро механічна машинона FP100 для статичних випробувань на розтяг і стиск з навантаженням 10т.

Лабораторія створена для реалізації державної науково-технічної програми «Ресурс» затвердженої Кабінетом Міністрів України від 8 жовтня 2004р. №1331, кординатором виконання якої покладено на Національну академію наук.

Лабораторія забезпечує виконання робіт згідно вимог ДБН А.2.2.-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» п. 4.1 та додатку А п. 9, щодо інструментальних випробувань.

Вимірювач електронний захисного шару бетону НПА_МГ 4.01

Прилад призначений для оперативного виробничого контролю товщини захисного шару бетону і розтягування арматури в залізобетонних виробах і конструкціях магнітним методам у відповідності до ГОСТ 22904. Прилад дозволяє, також, визначити діаметр арматури по відомій товщині захисного шару бетону згідно методики по ГОСТ 22904.

Галузь застосування приладу — контроль товщини захисного шару бетону і розміщення арматури в залізобетонних виробах і конструкціях та підприємствах будіндустрії та об’єктах будівництва, а також при обстеженні будівель та споруд.

Вимірювач міцності бетону електронний НПС-МГ 4.03

Прилад призначений для вимірювання міцності бетону методом ударного імпульса у відповідності до ГОСТ 22690.

Прилад дозволяє також оцінювати фізико-механічні властивості будівельних матеріалів в зразках і виробах (міцніть, твердість, пружньо-пластичні властивості) виявляти неоднорідності та зони поганого ущільнення.

Галузь застосування приладу — неруйнівний контроль міцності бетону залізобетонних конструкцій будівель та споруд в процесі їх виробництва і експлуатації.

Прилад ультразвуковий Бетон-32

Прилад ультразвуковий «Бетон-32» призначений для визначення часу проходження ультразвукових коливань в будівельних матеріалах при:

 • експресних визначеннях міцності бетону у виробах складної конфігурації;
 • визначення міцності бетону в збірних і монолітних бетонних і залізобетонних виробах і конструкціях по методиці згідно ГОСТ17624;
 • визначення міцності при стиску цегли і каменів силікатних згідно ГОСТ 24332.

Вимірювач міцності бетону ПОС-50МГ 4.0

Прилад призначений для неруйнівного контролю міцності бетону монолітних і збірних залізобетонних виробів і конструкцій методом відриву з сколюванням згідно ГОСТ 22690.

Галузь застосування приладу — визначення міцності бетону на підприємствах будіндустрії, а також при обстеженні будівель і споруд. Діапазон вимірювання зусилля відриву анкерного пристрою від 5 до 5кН (510-5097кГс). Діапазон визначення міцності бетону від 5 до 100НПа. Границя допустимої основної відносної похибки вимірювання зусилля не більше ±2% існуючого зусилля.

Мікроскоп електронний растровий з системою енерто-дисперсного мікроаналізу РЄМ-106И

Спектрометр ренгеновський енерго-дисперсійний призначений для проведення експрес-аналізу елементного складу зразка методом вимірювання енергії і інтенсивності характеристичного рентгенівського випромінювання. Електрометр призначений для роботи в складі растрового електронного мікроскопа РЄМ-106.

Основні технічні характеристики електронного просвічувального мікроскопа ПЄМ-125К

Роздільна здатність з полюсним наконечником

Максимального нахилу об’єкта, нм, не більше:
- по кристалічній решітці 0,34
- по точках 0,37
Діапазон електронно-оптичних збільшень, крат від 50 до 1000000
Довжина дифракційної камери (ефективна), мм від 100 до 5000
Максимальний кут нахилу об’єкта, град ± 60
Напруга прискорення електронів, кВ від 25 до 125

Випробувальна машина СТМ-100 дає змогу реалізувати наступні режими випробувань:

 • статичний розтяг — стиск в межах 0…100кН;
 • циклічне навантаження в межах ± 80кН.

За допомогою даного комплексу можна керувати наступними параметрами: зусиллями (F), переміщеннями штока (S) та деформацією (Е), що дає змогу реалізувати жорстке та м’яке навантаження із забезпеченням асиметрії циклу навантажування від R = -1…+1 і вибором однієї із трьох форми циклу: синусоїдної, лінійної чи прямокутної.

Також є можливість масштабування керуючого параметру у діапазонах: 1:1; 2:1; 5:1 і реєстрацію вимірювальних величин F, S, E на магнітоносій та вивід інформації в режимі реального часу на двохкоординатний самопишучий потенціометр типу Н-307/1.

Похибка величини задаючого каналу та похибка контрольованих величин не перевищує 1% від максимального значення встановленого масштабного діапазону.

Статичний та циклічний режим навантаження можна здійснювати в ручному і автоматичному режимі шляхом задання керуючої програми від персонального комп’ютера.

Під час випробування є можливість виводити поточні результати на дисплей, призупиняти виконання програми та здійснювати запуск з точки зупинки, при необхідності вносити інші зміни. Після завершення дослідження можна графічно відтворити дані випробування із можливістю його масштабування.

Пропонуємо послуги лабораторії ТНТУ при виконанні Вами своєї професійної діяльності.

Наші реквізити:
46001 м.Тернопіль, вул. Руська, 56
Телефон: 80352 253509, 0963983735
E-mail: kafmat@tu.edu.te.ua
Веб: kaf-bm.tntu.edu.ua
23 квітня 2019 року