До уваги членів вченої ради!

Порядок денний засідання вченої ради університету 19 жовтня 2021 року, 15.00, читальний зал бібліотеки:

 1. Результати набору студентів у 2021 році та завдання щодо забезпечення набору у 2022 році.
  Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Кобельник В.Р.
 2. Про виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в університеті.
  Доповідачі: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф., голова комісії з проблем навчання Осухівська Г.М.
 3. Рекомендація до погодження нової редакції Статуту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.
 4. Про внесення змін до Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним і науковим працівникам Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.
 5. Затвердження Концепції освітньої діяльності з підготовки фахівців на початковому (короткому циклі) рівні вищої освіти.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф.
 6. Затвердження освітніх програм початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф.
 7. Затвердження нової редакції Положення про порядок надання платних послуг у сфері освітньої діяльності в університеті й структурних підрозділах.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф.
 8. Затвердження змін до Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф.
 9. Затвердження змін ло Положення про порядок переведення та поновлення студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф.
 10. Про відміну положень Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф.
 11. Затвердження змін до Положення про субрахунки структурних підрозділів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
  Доповідач: перший проректор Митник М.М.
 12. Затвердження рекомендацій НТР.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.