Ліцензії та сертифікати

  1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (PDF, 1.1 MiB)
  2. Сертифікати про акредитацію
  3. Сертифікати відповідності системи управління якістю
  4. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (відповідно до
    «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (додаток 4), затверджених Постановою КМ України від 30.12.2015 р. № 1187
    (в редакції Постанови КМ України від 10 травня 2018 р. № 347. (PDF, 2.2 MiB)
  5. Фактична кількість осіб, які навчаються в ТНТУ (PDF, 139.5 KiB)
9 червня 2023 року