Сьогодення університету

 • Якісна вища освіта
 • Працевлаштування
 • Різні форми навчання
 • Сучасна система освіти
 • Технології електронного навчання
 • Друга вища освіта
 • Міжнародна діяльність
 • Академічна мобільність
 • Доступність платної форми
 • Скорочена форма навчання

ТНТУ в цифрах

 • 63

  роки славетної історії
 • 8000+

  студентів
 • 200+

  іноземних студентів
 • 350+

  докторів та кандидатів наук
 • 1750+

  електронних навчальних курсів
 • 14

  корпусів та гуртожитків
 • 80000+

  випускників
 • 30

  cпеціальностей
 • 4

  факультети
 • 12

  локальних центрів

ТНТУ в міжнародних організаціях

 • EUA

  Європейська Асоціація Університетів (EUA) з 1999 року

 • Observatory Magna Charta Universitatum

  Велика Хартія Університетів (MCU) з 2005 року

 • The Baltic University Programme

  Балтійська Програма Університетів (BUP) з 2011 року

 • “n+i”

  Мережа Вищих Інженерних Шкіл “n+i” з 2006 року

 • IATUL

  Міжнародна Асоціація Науково-Технічних Бібліотек Університетів (IATUL) з 2012 року

Університет у рейтингах

 • Топ-200 Україна

  29 місце серед університетів України

 • Консолідований рейтинг

  46 місце серед ЗВО України

 • Scopus

  62 місце серед ЗВО України за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій вчених університету та за індексом Гірша

 • SCImago

  SCImago Institutions Rankings — у топ-25 університетів України

 • QS EECA University Rankings

  у топ-групі провідних університетів Східної Європи та Центральної Азії, на 20 позиції серед українських ЗВО

 • U-Multirank

  за більшістю показників результати перевищують середньосвітові

 • Webometrics Ranking of World Universities

  20 місце серед ЗВО України

 • UniRank

  28 місце серед ЗВО України
  2 місце серед ЗВО Тернопільщини

Освітній процес

Діяльність університету з підготовки кадрів здійснюється за освітньо-професійними програмами бакалавра та магістра, освітньо-науковими програмами магістра та освітньо-науковими програми доктора філософії

бакалавр магістр доктор філософії
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування, Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки
Автомобільний транспорт
Агроінженерія
Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Будівництво та цивільна інженерія
Галузеве машинобудування
Готельно-ресторанна справа
Економіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електронні комунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації
Інформаційні системи та технології
Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи
Кібербезпека та захист інформації
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні науки
Маркетинг
Матеріалознавство
Менеджмент
Мікро- та наносистемна техніка
Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг
Підприємництво та торгівля
Прикладна математика
Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання
Психологія
Публічне управління та адміністрування
Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Харчові технології

Бібліотека ТНТУ

 • Понад 650 м2 площі для обслуговування читачів і 230 місць у читальних залах
 • 200+ тис. одиниць зберігання літератури
 • 37+ тис. електронних документів в інституційному репозитарії ELARTU
 • Електронна бібліотека 2.0 на базі АБІС Koha
 • Електронний бібліотечний каталог
 • Автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів на основі ПЗ УФД/Бібліотека
 • Доступ до баз даних наукової літератури «Web of Science», «Scopus» та «ЦУЛ-онлайн»

Бібліотека є членом Міжнародної асоціації науково-технічних бібліотек університетів (IATUL) та мережі ELibUkr «Електронна бібліотека України».