Вартість навчання

Вартiсть навчання
за ступенем «молодший бакалавр» для студентів 1-го курсу
2023/2024 н.р.

Термін навчання — 1 рік 10 місяців.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання
За перший семестр,
грн.
За весь період навчання
05. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 12 150 48 600
07. Управління та адміністрування 075 Маркетинг 13 175 52 700
16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія / Комп'ютеризовані медичні системи та технології 11 550 46 200
17. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютеризовані системи управління та прикладне програмування 12 150 48 600
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 12 925 51 700

Вартiсть навчання
за ступенем «бакалавр» для студентів 1-го курсу (та поновлення 2023 року)
2023/2024 н.р.

Термін навчання — 3 роки 10 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр,
грн.
За весь період навчання За перший семестр,
грн.
За весь період навчання
02. Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації 13 250 106 000 9 325 74 600
05. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 13 250 106 000 9 325 74 600
053 Психологія 14 340 114 720 9 325 74 600
07. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг 14 340 114 720 9 325 74 600
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 14 340 114 720 9 325 74 600
073 Менеджмент 14 340 114 720 9 325 74 600
075 Маркетинг 14 340 114 720 9 325 74 600
076 Підприємництво та торгівля 14 340 114 720 9 325 74 600
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 14 340 114 720 9 325 74 600
242 Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі 14 340 114 720 9 325 74 600
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування 14 340 114 720 9 325 74 600
12. Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 15 905 127 240 11 055 88 440
122 Комп'ютерні науки 15 310 122 480 10 730 85 840
12. Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія 15 310 122 480 10 730 85 840
124 Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних 14 410 115 280 10 065 80 520
125 Кібербезпека та захист інформації 15 310 122 480 10 730 85 840
126 Інформаційні системи та технології 15 310 122 480 10 730 85 840
13. Механічна
інженерія
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання 13 060 104 480 8 250 66 000
133 Галузеве машинобудування 13 060 104 480 8 250 66 000
14. Електрична
інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 13 240 105 920 9 235 73 880
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Енергетичний менеджмент та енергоефективність 13 240 105 920 9 235 73 880
16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія 13 140 105 120 9 235 73 880
17. Електроніка, автоматизація
та електронні комунікації
172 Електронні комунікації та радіотехніка 13 240 105 920 9 235 73 880
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютеризовані системи управління та прикладне програмування 13 240 105 920 9 235 73 880
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки 13 240 105 920 9 235 73 880
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи 13 240 105 920 9 235 73 880
176 Мікро- та наносистемна техніка 13 240 105 920 9 235 73 880
18. Виробництво
та технології
181 Харчові технології 13 270 106 160 9 285 74 280
19. Архітектура
та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 14 060 112 480 9 660 77 280
20.Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 13 270 106 160 9 195 73 560
27. Транспорт 274 Автомобільний транспорт 14 060 112 480 9 660 77 280
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 14 060 112 480 9 660 77 280

Вартiсть навчання
за ступенем «бакалавр» для студентів-скорочеників першого (2-го) курсу 2023 року вступу
2023/2024 н.р.

Термін навчання — 2 рік 10 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр,
грн.
За весь період навчання За перший семестр,
грн.
За весь період навчання
02. Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації 13 250 79 500 9 325 55 950
05. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 13 250 79 500 9 325 55 950
053 Психологія 14 340 86 040 9 325 55 950
07. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг 14 340 86 040 9 325 55 950
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 14 340 86 040 9 325 55 950
073 Менеджмент 14 340 86 040 9 325 55 950
075 Маркетинг 14 340 86 040 9 325 55 950
076 Підприємництво та торгівля 14 340 86 040 9 325 55 950
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 14 340 86 040 9 325 55 950
242 Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі 14 340 86 040 9 325 55 950
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування 14 340 86 040 9 325 55 950
12. Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 15 905 95 430 11 055 66 330
122 Комп'ютерні науки 15 310 91 860 10 730 64 380
12. Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія 15 310 91 860 10 730 64 380
124 Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних 14 410 86 460 10 065 60 390
125 Кібербезпека та захист інформації 15 310 91 860 10 730 64 380
126 Інформаційні системи та технології 15 310 91 860 10 730 64 380
13. Механічна
інженерія
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання 13 060 78 360 8 250 49 500
133 Галузеве машинобудування 13 060 78 360 8 250 49 500
14. Електрична
інженерія
141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
13 240 79 440 9 235 55 410
16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія 13 140 78 840 9 235 55 410
17. Електроніка, автоматизація
та електронні комунікації
172 Електронні комунікації та радіотехніка 13 240 79 440 9 235 55 410
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютеризовані системи управління та прикладне програмування 13 240 79 440 9 235 55 410
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки 13 240 79 440 9 235 55 410
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи 13 240 79 440 9 235 55 410
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 13 270 79 620 9 285 55 710
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 14 060 84 360 9 660 57 960
20.Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 13 270 79 620 9 195 55 170
27. Транспорт 274 Автомобільний транспорт 14 060 84 360 9 660 57 960
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 14 060 84 360 9 660 57 960

Вартiсть навчання
за ступенем «магістр» для вступників 2023 року
2023/2024 н.р.

Освітньо-професійна програма

Термін навчання — 1рік 4 міс
Галузь знань Спецiальнiсть ДФН ЗФН
Всього за 1,4 року, грн. 1 2 3 1 2 3 Всього за 1,4 року, грн.
сем сем сем сем сем сем
2023/2024н.р. 2024 р. 2023/2024 н.р. 2024 р.
05. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 46 200 15 400 15 400 15 400 10 770 10 770 10 770 32 310
053 Психологія 46 200 15 400 15 400 15 400 10 770 10 770 10 770 32 310
07. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 46 200 15 400 15 400 15 400 10 770 10 770 10 770 32 310
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 46 200 15 400 15 400 15 400 10 770 10 770 10 770 32 310
073 Менеджмент 46 200 15 400 15 400 15 400 10 770 10 770 10 770 32 310
075 Маркетинг 46 200 15 400 15 400 15 400 10 770 10 770 10 770 32 310
076 Підприємництво та торгівля 46 200 15 400 15 400 15 400 10 770 10 770 10 770 32 310
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 46 200 15 400 15 400 15 400 10 770 10 770 10 770 32 310
28. Публічне упр-ня та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 46 200 15 400 15 400 15 400 10 770 10 770 10 770 32 310
12. Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 51 765 17 255 17 255 17 255 13 090 13 090 13 090 39 270
122 Комп'ютерні науки 51 765 17 255 17 255 17 255 13 090 13 090 13 090 39 270
123 Комп'ютерна інженерія 51 765 17 255 17 255 17 255 13 090 13 090 13 090 39 270
124 Системний аналіз 51 765 17 255 17 255 17 255 13 090 13 090 13 090 39 270
125 Кібербезпека та захист інформації 51 765 17 255 17 255 17 255 13 090 13 090 13 090 39 270
126 Інформаційні системи та технології 51 765 17 255 17 255 17 255 13 090 13 090 13 090 39 270
13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 42 885 14 295 14 295 14 295 9 810 9 810 9 810 29 430
133 Галузеве машинобудування 42 885 14 295 14 295 14 295 9 810 9 810 9 810 29 430
14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 42 885 14 295 14 295 14 295 10 050 10 050 10 050 30 150
16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 42 885 14 295 14 295 14 295 10 050 10 050 10 050 30 150
17. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 172 Електронні комунікації та радіотехніка 42 885 14 295 14 295 14 295
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 42 885 14 295 14 295 14 295 10 050 10 050 10 050 30 150
175 Інформаційно-вимірювальні технології 42 885 14 295 14 295 14 295 10 050 10 050 10 050 30 150
176 Мікро- та наносистемна техніка 42 885 14 295 14 295 14 295
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 42 885 14 295 14 295 14 295 10 050 10 050 10 050 30 150
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 45 570 15 190 15 190 15 190 11 550 11 550 11 550 34 650
27. Транспорт 274 Автомобільний транспорт 45 570 15 190 15 190 15 190 11 550 11 550 11 550 34 650
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 45 570 15 190 15 190 15 190 11 550 11 550 11 550 34 650

Вартiсть навчання
за ступенем «магістр» для вступників 2023 року
2023/2024 н.р.

Освітньо-наукова програма

Термін навчання — 1 рік 9 міс.
Галузь знань Спецiальнiсть Денна форма навчання, грн.
Всього за весь період навчання 1 2 3 4
сем сем сем сем
2022/2023 н.р. 2023/2024 н.р.
12. Інформаційні
технології
122 Комп'ютерні науки 69020 17255 17255 17255 17255
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 60760 15190 15190 15190 15190

Вартість навчання
на другій вищій освіті для вступників 2023 р.
2023/2024 н.р.

Галузь знань Спеціальність Загальна вартість, грн. ЗФН
Вартість за семестр, грн.
І семестр, грн. ІІ семестр, грн. ІІІ семестр, грн.
1 053 Психологія 32 310 10 770 10 770 10 770
2 07. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 32 310 10 770 10 770 10 770
3 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 32 310 10 770 10 770 10 770
4 073 Менеджмент 32 310 10 770 10 770 10 770
5 075 Маркетинг 32 310 10 770 10 770 10 770
6 076 Підприємництво та торгівля
32 310 10 770 10 770 10 770
7 24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 32 310 10 770 10 770 10 770
8 28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 32 310 10 770 10 770 10 770
9 12. Інформаційні технології 121 Інженерія програмного
забезпечення
39 270 13 090 13 090 13 090
10 122 Комп'ютерні науки 39 270 13 090 13 090 13 090
11 123 Комп'ютерна інженерія 39 270 13 090 13 090 13 090
12 125 Кібербезпека та захист інформації 39 270 13 090 13 090 13 090
13 126 Інформаційні системи та технології 39 270 13 090 13 090 13 090
14 13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 29 430 9 810 9 810 9 810
15 133 Галузеве машинобудування 29 430 9 810 9 810 9 810
16 14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
30 150 10 050 10 050 10 050
17 16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 30 150 10 050 10 050 10 050
18 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 30 150 10 050 10 050 10 050
19 175 Інформаційно-вимірювальні технології 30 150 10 050 10 050 10 050
20 18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 30 150 10 050 10 050 10 050
21 19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 34 650 11 550 11 550 11 550
22 27. Транспорт 274 Автомобільний транспорт 34 650 11 550 11 550 11 550
23 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 34 650 11 550 11 550 11 550
4 липня 2023 року