Міжнародні проєкти

 • «An interdisciplinary approach to waste management study: implementing the EU practices» IAWMS
  «Міждісциплінарний підхід до поводження з відходами: впровадження практик ЄС»
  Програма: Erasmus+, Jean Monnet activity
  Координатор проєкту від ТНТУ: проф. Тетяна Вітенько
  Період реалізації: 2020-2023
 • «European Practice of SMEs Digitalisation for Sustainable Industry 4.0» DigSME
  «Європейська практика цифровізації бізнесу у контексті сталої Індустрії 4.0»
  Програма: Erasmus+, Jean Monnet activity
  Координатор проєкту від ТНТУ: проф. Ірина Струтинська
  Період реалізації: 2021-2024
 • «Smart Manufacturing Innovation, Learning-labs, and Entrepreneurships» SMILE
  «Інновації у розумному виробництві, навчальні лабораторії та підприємництво»
  Програма: EIT Raw Materials
  Координатор проєкту від ЄС: Гамбурзький технологічний університет (Німеччина)
  Координатор проєкту від ТНТУ: проф. Тетяна Вітенько
  Період реалізації: 2022-2025
 • «EU experience in Digital Transformation through BIM: Lessons for Ukraine» BIMTech
  «Досвід ЄС у цифровій трансформації за допомогою BIM: уроки для України»
  Програма: Erasmus+, Jean Monnet activity
  Координатор проєкту від ТНТУ: проф. Володимир Ясній
  Період реалізації: 2023-2026
4 січня 2024 року