Почесні доктори і професори

Почесні доктори

 1. Шендеровський Василь Андрійович, 2012
 2. Гаврилишин Богдан Дмитрович, 2013
 3. Жак Фрессар (Франція), 2014
 4. Пйотр Антоні Кацейко (Польща), 2014
 5. Назарчук Зіновій Теодорович, 2017
 6. Міхал Божек (Польща), 2017
 7. Юрій Лапуста (Франція), 2019
 8. Богдан Будзан, 2023

Почесні професори

 1. Горохівський Левко Теодорович
  За заслуги у створенні університету та подальшого його функціонування, 1997
 2. Яремчук Роман Юліанович
  За особливі заслуги в розбудові університету, 1997
 3. Ступка Михайло
  За дослідження в галузі історії України і меценатську діяльність, 1999
 4. Бобовніков Олег Дмитрович
  За участь в науково-дослідних роботах в галузі електроніки і меценатську діяльність, 1999
 5. Коріневич Антон Іванович
  За заслуги по створенню і розбудові Гусятинського політехнікуму і коледжу, 1999
 6. Мостовий Павло Іванович
  За заслуги по створенню і розбудові Гусятинського політехнікуму і коледжу, 1999
 7. Мінченко Анатолій Каленикович
  За заслуги по створенню і розбудові Гусятинського політехнікуму і коледжу, 1999
 8. Островський Олег Григорович
  За плідну співпрацю, патріотичну мистецьку і громадську діяльність, 2000
 9. Поліщук Анатолій Григорович
  За особистий великий вклад в становлення і розвиток вузу, багаторічну і плідну працю по підготовці спеціалістів народного господарства, 2001
 10. Столярчук Всеволод Пилипович
  За особистий великий вклад в становлення і розвиток вузу, багаторічну і плідну працю по підготовці спеціалістів народного господарства, 2001
 11. Шемчук Віктор Миколайович
  За особистий великий вклад в розбудову і розвиток університету, 2001
 12. Микитин Ярослав Іванович
  За плідну співпрацю з кафедрою технології і обладнання зварювального виробництва, особистий великий вклад у зміцнення навчально-матеріальної бази університету, 2003
 13. Лобас Віктор Володимирович
  За багаторічну плідну науково-педагогічну і громадську діяльність, підготовку наукових кадрів, 2004
 14. Сергієнко Іван Васильович
  За заслуги в галузі наукових досліджень і підготовку науково-педагогічних. кадрів, 2006
 15. Семиноженко Володимир Петрович
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України, 2009
 16. Чумаченко Микола Григорович
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України і плідну співпрацю по становленню наукової школи менеджменту в університеті, 2009
 17. Згуровський Михайло Захарович
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України, організаційну діяльність і плідну співпрацю з університетом, 2010
 18. Трощенко Валерій Трофимович
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України і плідну співпрацю зі становлення наукової школи деформівного твердого тіла в університеті, 2010
 19. Андрушків Богдан Миколайович
  За вагомий внесок у розвиток економічної науки України, 2012
 20. Гавриш Анатолій Павлович
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України, і плідну співпрацю з університетом з підготовки науково-педагогічних кадрів, 2014
 21. Рибак Тимофій Іванович, 2017
  За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України, багаторічну науково-педагогічну і громадську діяльність.
 22. Бодрова Людмила Гордіївна, 2023
  За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України, багаторічну науково-педагогічну діяльність.