Телефони та електронна пошта підрозділів

Підрозділ Телефон Вн.тел.* Електронна пошта
Ректорат
Приймальна ректорату (0352) 51-97-01, 52-41-81 1001 univ@tntu.edu.ua
Ректор (0352) 51-97-01 1216 mytnyk@networkacad.net
Перший проректор (0352) 51-97-02 1217 lyashuk_o@tntu.edu.ua
Проректор з наукової роботи (0352) 51-97-03 1218 vr.science.tntu@gmail.com
Приймальна проректора з наукової роботи (0352) 51-97-03 1003
Проректор з науково-педагогічної роботи (0352) 51-97-04 1220 dyachuk_s@tntu.edu.ua
Проректор з економіки та розвитку (0352) 51-97-43 1341 sherstyuk_r@tntu.edu.ua
Проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва (0352) 51-97-05 2110
Приймальна проректора з АГРБ 1004
Головний бухгалтер (0352) 51-97-06 1202 golovbuhg@tntu.edu.ua
Вчений секретар (0352) 51-97-08 1221 vr@tntu.edu.ua
Факультети
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ)
Деканат (0352) 51-97-16 2460 dek_fmt@tntu.edu.ua
Декан 2461
Кафедра автомобілів (АМ) 4051 kaf_am@tntu.edu.ua
Кафедра будівельної механіки (БМ) 2470 kafmat@tntu.edu.ua
Кафедра інжинірингу машинобудівних технологій (МТ) 4020 kaf_tm@tntu.edu.ua
Кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин (ВІ) 4000 kaf_vi@tntu.edu.ua
Завідувач кафедри 4003
Кафедра обладнання харчових технологій (ОХ) 4005 kaf_ho@tntu.edu.ua
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) 2770 kaf_th@tntu.edu.ua
Кафедра фізичного виховання і спорту (ФС) (0352) 51-97-37 4061 kaf_fs@tntu.edu.ua
Кафедра харчової біотехнології і хімії (ХБ) (0352) 23-61-12 — корпус №5, (0352) 52-91-39— корпус №2 2250 kaf_hb@tntu.edu.ua
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ)
Деканат (0352) 51-97-15 2430, 2410 dek_fpt@tntu.edu.ua
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв (АВ) 1409 kaf_av@tntu.edu.ua
Кафедра біотехнічних систем (БТ) 4053 kaf_bt@tntu.edu.ua
Кафедра вищої математики (ВМ) 1305 kaf_vm@tntu.edu.ua
Завідувач кафедри (0352) 51-97-20 1312
Кафедра електричної інженерії (ЕІ) 4034 kaf_ei@tntu.edu.ua
Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій (КТ) 1410 kaf_kt@tntu.edu.ua
Кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем (ПВ) 4052 prilady@tntu.edu.ua
Кафедра радіотехнічних систем (РТ) 4054 kaf_rt@tntu.edu.ua
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)
Деканат (0352) 51-97-14 1617 dek_fis@tntu.edu.ua
Кафедра інформатики і математичного моделювання (ММ) 2620 inform@tntu.edu.ua
Кафедра кібербезпеки (КБ) 1804 kaf_kb@tntu.edu.ua
Кафедра комп'ютерних наук (КН) 1706 kafkn@tntu.edu.ua
Кафедра комп'ютерних систем та мереж (КС) 1604 kaf_ki@tntu.edu.ua
Кафедра математичних методів в інженерії (МН) 1707 mmethod@tntu.edu.ua
Кафедра програмної інженерії (ПІ) 1104 SoftEng@tntu.edu.ua
Кафедра української та іноземних мов (УІ) 1307 kaf_im@tntu.edu.ua
Кафедра фізики (ФЗ) 2660 kaffiz@tntu.edu.ua
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)
Деканат (0352) 51-97-18 2340 dek_fem@tntu.edu.ua
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту (ОА) (0352) 23-54-26 kaf_oa@tntu.edu.ua
Кафедра економіки та фінансів (ЕФ) 067 897-1000 4062 kaf_ef@tntu.edu.ua
Кафедра економічної кібернетики (БЕ) (0352) 43-06-73 kaf_ev@tntu.edu.ua
Кафедра інформаційної діяльності та соціальних наук (ІС) 1304 kaf_fil@tntu.edu.ua
Кафедра менеджменту та адміністрування (МА) 4031 kaf_mk@tntu.edu.ua
Кафедра промислового маркетингу (МК) 4060 kaf_mv@tntu.edu.ua
Кафедра психології (ПС) 4036 kaf_ps@tntu.edu.ua
Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (МП) (0352) 51-97-38 4032 kaf_mp@tntu.edu.ua
Завідувач кафедри (0352) 51-97-45 4037
Адміністративні підрозділи
АГРБ ЕТВ (0352) 51-97-36 2120
Архів 1201
Бібліотека library@tntu.edu.ua
Директор (0352) 51-97-30 2560
Абонемент 2480
Відділ комплектування та періодики 2020
Читальний зал 2570
Бухгалтерія (0352) 52-30-95, 51-97-35 1209
Відділ аспірантури та докторантури (0352) 25-57-98 1100 vid_asp@tntu.edu.ua, aspiranttu@gmail.com
Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню (ДП) (0352) 51-97-21 4040 viddil.pr@gmail.com, viddil.dp@gmail.com
Відділ забезпечення якості освіти 1227 vj@tntu.edu.ua
Відділ інформаційної діяльності (ВІД) (0352) 51-97-34 patent@tntu.edu.ua
Відділ кадрів (0352) 51-97-12 2651 vk@tntu.edu.ua
Начальник відділу 2650
Відділ міжнародного співробітництва (ВМС) (0352) 51-97-29 2440 inter.tntu@gmail.com
Відділ охорони праці, цивільного захисту і безпеки життєдіяльності (0352) 51-97-31, 25-87-45 4041 vid_op@tntu.edu.ua
Начальник відділу 4041 vid_op@tntu.edu.ua
Провідний фахівець з питань НС та ЦЗ ns_tcz@tntu.edu.ua
Відділ у справах молоді та зв'язків з громадськістю 1207 vinfotntu@gmail.com
Військово-обліковий сектор (ВОС) (0352) 51-97-11 2490 wos@tntu.edu.ua
Галузева науково-дослідна лабораторія - 1 ndl1@tntu.edu.ua
Індо-Європейський Центр (ЦІЄ) +38 098 022 5713, fax: +380 352 25-49-83 iec.tntu@gmail.com
Канцелярія (0352) 51-97-10, факс: 25-49-83 1206 kancelar@tntu.edu.ua
Навчальний відділ (0352) 51-97-23 2420 nv@tntu.edu.ua
Начальник відділу 2421 tkachenko@tntu.edu.ua
Методист денної форми навчання, диспетчер 2530
Методист заочної форми навчання 2422
Студентський сектор 2450 sts@tntu.edu.ua
Науково-дослідна лабораторія кіберфізичних систем 2660 kramaroitntu@gmail.com
Науково-дослідна частина (НДС) 1003 nds@tntu.edu.ua
Начальник відділу (0352) 51-97-24 1219
Науково-спортивний оздоровчий центр
Планово-фінансовий відділ (0352) 51-97-13 1203 tntu_pfv@ukr.net
Приймальна комісія (0352) 51-97-27, +38 068 66 51 980 1107 prcom.tntu@gmail.com
Приймальна комісія, відповідальний секретар 1197
Профком (0352) 51-97-44 2211 profcom@tntu.edu.ua
Рада молодих вчених і спеціалістів (РМУС) rmus@tntu.edu.ua
Редакційно-видавничий відділ 1102 vydavnytstvo@tntu.edu.ua
Служба захисту інформації (0352) 51-97-32 1810 viddil.tzi@tu.edu.te.ua
Спортклуб «Політехнік» (0352) 52-32-40 sportclub@tu.edu.te.ua
Студентська рада 096 424-04-47 tntustudradatntu@gmail.com
Студентське містечко (0352) 51-97-26 tntu.campus@ukr.net
Студентське наукове товариство snt@tntu.edu.ua
Студентський профком (0352) 52-75-84 4021 spk@tu.edu.te.ua
Уповноважений з питань запобігання корупції (0352) 51-97-40 2510 korupcia_stop@tntu.edu.ua
Центр бенчмаркінгу та вебменеджменту ТНТУ (ЦБВМ) cbwm@tntu.edu.ua, cbwm.tntu@gmail.com
Центр електронного навчання (ЦЕН) (0352) 51-97-19 1405 cen@tntu.edu.ua
Відділ інтернет технологій (0352) 519-719 1405 admin@tntu.edu.ua
Лабораторія дистанційного навчання (ЛДН) ldn@tu.edu.te.ua
Центр інформаційних технологій (0352) 25-77-93, 51-97-25 1506 info@networkacad.net
Центр міжнародної освіти (ЦМО) (0352) 51-97-17 2800 fri@tntu.edu.ua
Центр перепідготовки та післядипломної освіти (ЦППО) (0352) 51-97-28 4044 cppo@tntu.edu.ua
Юрисконсульт (0352) 51-97-33 1205 lawer@tntu.edu.ua
Господарські підрозділи
Начальник управління капітального будівництва і ремонту
Нав. корпус № 1, м.Тернопіль, вул. Руська, 56 (0352) 25-29-31
Нав. корпус № 2, м.Тернопіль, вул. Руська, 56 (0352) 25-48-17
Нав. корпус № 3, м.Тернопіль, вул. Федьковича, 9 (0352) 52-75-84
Нав. корпус № 4, м.Тернопіль, вул. Руська, 56А
Нав. корпус № 5, м.Тернопіль, вул. Старий Поділ (колишня Танцорова), 2 (0352) 25-28-72
Нав. корпус № 6, м.Тернопіль, вул. Гоголя, 6
Нав. корпус № 7 «Ватра», м.Тернопіль, вул. Микулинецька (0352) 25-48-37
Нав. корпус № 8, м.Тернопіль, вул. Гоголя, 8 (0352) 25-87-45
Нав. корпус № 9 «Сатурн», м.Тернопіль, вул. Текстильна, 28 (0352) 25-34-40
Нав. корпус № 10 «Політехнік», м.Тернопіль, вул. Білогірська, 50 (0352) 52-32-40
Нав. корпус № 11 «Комбайновий завод», м.Тернопіль, вул. Лук'яновича, 4 (0352) 25-26-49
Гуртожиток № 1, м.Тернопіль, вул. Шептицького, 13 (0352) 25-35-96
Гуртожиток № 2, м.Тернопіль, вул. Замонастирська, 18 (0352) 52-44-86
Гуртожиток № 3, м.Тернопіль, вул. Тарнавського, 7а (0352) 51-21-06
Відомча охорона
Кафе «Сігма»

Комутатор на внутрішні номери — 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер.

9 — вихід з університету на міські номери.