Науково-дослідна робота

Проректор — Марущак Павло Орестович,
доктор технічних наук,
професор.
e-mail: vr.science.tntu@gmail.com

Основними завданнями науково-дослідної діяльності університету є розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень, зміцнення наукового співробітництва з провідними науковими центрами, виконання держбюджетних і госпдоговірних робіт, науково-виробнича діяльність, впровадження наукових розробок у виробництво.

МОН України для університету затверджені такі пріоритетні напрями наукових досліджень та розробок.

Фундаментальні дослідження

  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
  2. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Прикладні дослідження

  1. Інформаційні та комунікаційні технології.
  2. Енергетика та енергоефективність.
  3. Раціональне природокористування.
  4. Нові речовини і матеріали.

За тематикою наукових досліджень працює 19 науково-дослідних лабораторій. Університет виконує науково-дослідні роботи за замовленнями Міносвіти України, Міністерства з науки і технологій, Національного космічного агентства, підприємств та інших міністерств і відомств.

Для ефективного використання наукового потенціалу університету, впровадження інноваційних розробок у виробництво, їх комерціалізації на базі університету продовжує роботу (заснований у 2011р.) науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер «Тернопілля». Пріоритетними напрямами роботи наукового парку є: енергозберігаючі та енергоощадні технології на основі альтернативних та відновлювальних джерел енергії; інформаційні технології (супутникові, наземні системи зв’язку та моніторингу, комп'ютерні мережі, цифрова обробка сигналів); екологічний моніторінг, аудит, контроль за допомогою супутникових систем дистанційного зондування Землі, системи очищення довкілля, зменшення рівня парникового ефекту згідно рішень Кіотського протоколу; розробка методів оцінювання та продовження залишкового ресурсу важливих об’єктів тривалої експлуатації.

В університеті активно працює студентське наукове товариство. Ще в стінах Alma Mater студенти починають займатися наукою, беруть участь в семінарах і конкурсах, виступають з доповідями на конференціях, публікують свої роботи. Для підтримки студентів, які мають відмінні успіхи в навчальній і науковій діяльності, засновано стипендії імені Івана Пулюя.

В університеті видається 3 наукових журнали: «Вісник ТНТУ», «Галицький економічний вісник» та електронний журнал «Соціально-економічні проблеми і держава», які внесені ВАК до переліку фахових видань з технічних, фізико-математичних та економічних наук. Науковий журнал «Вісник ТНТУ» входить до міжнародної науково метричної бази Inspec.

30 грудня 2022 року