Акредитація освітніх програм

Спеціальність 071 Облік та оподаткування (ОР «бакалавр») Спеціальність 071 Облік та оподаткування (ОР «магістр») Спеціальність 073 Менеджмент (ОР «бакалавр») Спеціальність 073 Менеджмент (ОР «магістр») Спеціальність 075 Маркетинг (ОР «бакалавр») Спеціальність 073 Менеджмент (ОР «доктор філософії») Спеціальність 075 Маркетинг (ОР «магістр») Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОР «магістр») Спеціальність 122 Комп'ютерні науки (ОР «доктор філософії») Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія (ОР «бакалавр») Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія (ОР «магістр») Спеціальність 124 Системний аналіз (ОР «магістр») Спеціальність 125 Кібербезпека (ОР «бакалавр») Спеціальність 125 Кібербезпека (ОР «магістр») Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (ОР «бакалавр») Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (ОР «магістр») Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (ОР «доктор філософії») Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (ОР «бакалавр») Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (ОР «магістр») Спеціальність 181 Харчові технології (ОР «магістр») Спеціальність 208 Агроінженерія (ОР «бакалавр») Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа (ОР «магістр») Спеціальність 274 Автомобілі та автомобільне господарство (ОР «бакалавр») Спеціальність 274 Автомобілі та автомобільне господарство (ОР «магістр») Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (ОР «бакалавр») Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (ОР «магістр») Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (ОР «магістр»)
18 травня 2023 року