Акредитація освітніх програм

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОР «магістр»)

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (ОР «бакалавр»)

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (ОР «магістр») Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа (ОР «магістр»)
24 червня 2021 року