Акредитація освітніх програм

Спеціальність 071 Облік та оподаткування (ОР «магістр») Спеціальність 073 Менеджмент (ОР «магістр») Спеціальність 075 Маркетинг (ОР «магістр») Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОР «магістр») Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія (ОР «магістр») Спеціальність 124 Системний аналіз (ОР «магістр») Спеціальність 125 Кібербезпека (ОР «бакалавр») Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (ОР «бакалавр») Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (ОР «магістр») Спеціальність 181 Харчові технології (ОР «магістр») Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа (ОР «магістр») Спеціальність 274 Автомобілі та автомобільне господарство (ОР «магістр») Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (ОР «магістр»)
2 грудня 2022 року